Diecezja Warszawsko-Praska
Modlitwa za śp. Kard. Józefa Glempa w DW-P
26-28 stycznia 2013

Modlitwa za zmarłego Prymasa Seniora
Kardynała Józefa Glempa

Komunikat liturgiczny

W związku ze śmiercią Kard. Józefa Glempa, Prymasa Seniora, byłego Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, który w latach 1981-1992 był Pasterzem Kościoła stanowiącego aktualnie Diecezję Warszawsko-Praską, zgodnie z zaleceniem Ceremoniału liturgicznej posługi biskupów (nr 1181) Pasterz naszej Diecezji, Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC wzywa duchowieństwo i wiernych do modlitwy za zmarłego Księdza Prymasa.

Zaleca się, aby w dniach uroczystości pogrzebowych sprawować za Zmarłego Mszę Świętą i Liturgię Godzin oraz zanosić do Bożego Miłosierdzia pokorne błagania na różnego rodzaju nabożeństwach.

W sobotę 26 stycznia oraz w poniedziałek 28 stycznia można sprawować wszystkie Msze Święte i Liturgię Godzin za zmarłego Prymasa.

Także w III Niedzielę Zwykłą 27 stycznia, Ks. Arcybiskup zezwala na sprawowanie jednej Mszy Świętej żałobnej oraz Nieszporów za zmarłych.

Mszę Świętą i Nieszpory sprawuje się w szatach koloru fioletowego.
Formularz za zmarłych: modlitwy za zmarłego kardynała nr 19, s. 224”-225”,
1–5 prefacja za zmarłych, nr 86–90. Dwa czytania (w niedzielę trzy), ze zbioru czytań na Msze za zmarłych; np. Mdr 3, 1-9; Rz 8, 31b-35. 37-39 lub 2 Tm 2, 8-13J; 17, 24-26. W niedzielę opuszcza się Chwała, ale odmawia Wierzę.

Stosownym będzie wywieszenie na frontonach kościołów oraz plebaniach flag kościelnych i narodowych, przybranych czarnymi wstęgami.

Ks. Mateusz Matuszewski
ceremoniarz

Dod. Ks. Wojciech Lipka 24.01.2013 o 20.37, akt. 12.02.2013 o 7.50