DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Rekolekcje na Stadionie Narodowym
Warszawa, 6 lipca 2013

Relacja TVi

W trakcie trwania

Komunikat o rekolekcjach na Stadionie Narodowym

Drodzy Bracia i Siostry!

W Liście Apostolskim Porta Fidei ogłaszającym Rok Wiary, Papież Benedykt XVI napisał: Podwoje wiary (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. (Porta Fidei, 1)

Jako Diecezja Warszawsko-Praska poprzez rozmaite inicjatywy duszpasterskie, staramy się otwierać serca na tę łaskę, którą Bóg wylewa obficie w tym czasie na każdego z nas.

Ojciec Święty Benedykt XVI wzywał nas, by otwierać areopagi, przestrzenie wiary i dialogu, jakby echo głosu Błogosławionego Jana Pawła II z początków jego pontyfikatu: Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!

Każda okazja jest dobra, by głosić z mocą Słowo Boże. Św. Paweł wzywał wręcz, by nastawać w porę i nie w porę (por. 2 Tm 4,2). Współczesny świat chce przekonać nas, byśmy wiarę ukrywali, ograniczając jej wyznawanie wyłącznie do murów własnych mieszkań albo kościołów. Wierzymy mocno, że nie tego oczekuje od nas Jezus. Mówił On, że jeżeli Jego uczniowie będą milczeć, to kamienie wołać będą! (por. Łk 19,40).

Wychodząc naprzeciw temu wezwaniu organizujemy pod patronatem naszej Diecezji całodzienne spotkanie ewangelizacyjne na Stadionie Narodowym w Warszawie. Odbędzie się ono 6 lipca 2013 roku i przebiegać będzie pod hasłem: „Jezus zbawia, każdy, kto w Niego wierzy, na pewno nie zostanie zawiedziony” (por. 1P 2,6). Spotkanie będzie dla każdego z nas okazją do dawania świadectwa. Jezus Chrystus pragnie mówić do naszych serc i przez swoje Słowo dawać nam nowe życie. Jego Słowo jest żywe i skuteczne, dlatego zapraszamy wszystkich spragnionych łaski i doświadczenia mocy Słowa, które stało się Ciałem.

Stadion Narodowy nie został wybrane przypadkowo na miejsce skupienia, i nie tylko ze względu na jego pojemność, czy korzystne warunki komunikacji słownej.

Głoszącym konferencje będzie Ks. John Baptist Bashobora, kapłan z katolickiej Diecezji Mbarara w Ugandzie. Wielokrotnie gościł on już w naszym kraju prowadząc rekolekcje z posługą uzdrowienia. Ukończył w Rzymie studia z zakresu teologii duchowości i psychologii. Na co dzień Ks. John pracuje w kurii biskupiej swojej diecezji, jest też diecezjalnym koordynatorem Odnowy Charyzmatycznej oraz zajmuje się tysiącami ugandyjskich sierot. Jego wiara w żywą i realną obecność Jezusa, również w naszych sercach, przyciąga do niego wielu ludzi szukających Boga. Służy swoim kapłaństwem i doświadczeniem, głosi rekolekcje ewangelizacyjne w wielu krajach świata.

W programie spotkania na Stadionie Narodowym zaplanowana jest modlitwa różańcowa, trzy konferencje, wspólne uwielbienie Jezusa, Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Marka Solarczyka i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie. Wszelkie informacje oraz zapisy na spotkanie dostępne są na stronie www.JezusNaStadionie.pl.

Zapraszam wszystkich diecezjan do wzięcia udziału w tym wydarzeniu religijnym. Proszę również kapłanów, by objęli duszpasterską posługą wiernych z całej Polski, którzy zgromadzą się 6 lipca na Stadionie Narodowym. Niech to spotkanie stanie się manifestacją wiary w czasach, gdy Kościół jest tak łatwo osądzany, a wiara tak mało rozumiana.

Warszawa, 4 kwietnia 2013 roku

+ Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Odczytać podczas ogłoszeń w Niedzielę Miłosierdzia, 7 kwietnia 2013 r.

Klip zaprasający na rekolekcje

Dod. Ks. Wojciech Lipka 15.01.2013 o 12.29, akt. 20.09.2014 o 22.20