Diecezja Warszawsko-Praska
Bilety Msza Papieska
Warszawa, Pl. Piłsudskiego, 26 maja, godz. 9.30

Do wiadomości Księży Proboszczów, Rektorów Kaplic,
Zgromadzeń Zakonnych i Instytutów Życia Konsekrowanego
oraz wiernych Diecezji Warszawsko-Praskiej


Dotyczy zaproszeń na Mszę Św. z Ojcem Świętym Benedyktem XVI
na Placu Piłsudskiego w Warszawie dnia 26 maja br. o godz. 9.30


Bilety na spotkania będą rozprowadzane wyłącznie przez Kurie. Dlatego proszę o przesłanie do Kanclerza, do dnia 20 kwietnia, następujących informacji.


a) Parafia/Zgromadzenie Zakonne/Wspólnota: ........................................

b) Liczba kart wstępu: ......................................................................

c) Karty parkingowe dla autobusów: ....................................................

d) Karty parkingowe dla samochodów osobowych: ..................................


Warszawa, dnia 30 marca 2006 r.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 30.03.2006 o 19.44