Diecezja Warszawsko-Praska
Bilety – ponaglenie
Błonia, 27-28 maja br.

Do wiadomości Księży Proboszczów, Rektorów Kaplic,
Zgromadzeń Zakonnych i Instytutów Życia Konsekrowanego
oraz wiernych Diecezji Warszawsko-Praskiej


Dotyczy zaproszeń na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI
na Błoniach Krakowskich w dniach 27-28 maja br.

Bilety na spotkania będą rozprowadzane wyłącznie przez Kurie. Dlatego proszę o przesłanie do Kanclerza, do dnia 30 marca, następujących informacji.

1. Spotkanie z młodzieżą: 27 maja (sobota), godz. 18.30:
a) Liczba kart wstępu: ..........................
b) Liczba Śpiewników (2 zł/szt): ....................
c) Karty parkingowe dla autobusów: .......................

2. Msza Święta: 28 maja (niedziela), godz. 9.30:
a) Liczba kart wstępu: .............................
b) Liczba Modlitewników (3 zł/szt): ....................
c) Karty parkingowe dla autobusów: .......................
d) Karty parkingowe dla samochodów osobowych: .........................

3. Kapłani mogą:
a) włączyć się do koncelebry: .................................
b) udzielać Komunii Świetej: .................................
c) spowiadać w sektorach: ......................................

We wszystkich trzech przypadakch proszę podać na oddzielnej kartce imię i nazwisko Księdza, pesel i imię ojca.

Gdyby liczba chętnych była bardzo duża, Organizatorzy będą redukować ilość kart wstępu proporcjonalnie do liczby diecezjan.


Warszawa, dnia 9 marca 2006 r.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 29.03.2006 o 20.19