Diecezja Warszawsko-Praska
Szkolenie BHP gratis dla zatrudnionym w parafiach i instytucjach Diecezji
Aula Kurii, 30 listopada i 7 grudnia

Dzięki życzliwości zaprzyjaźnionej firmy Feuer sp. z o.o. z warszawskiej Pragi możemy zaoferować osobom zatrudnionym w parafiach i instytucjach Diecezji BEZPŁATNE szkolenia BHP. Zapraszamy do auli Kurii na dwie części. Należy zgłosić obecność na kuria.edyta@gmail.com podając rodzaj zajmowanego stanowiska pracy.

Część I: 30 listopada 2012 (piątek), w godzinach 11.00–14.00: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz pierwsza pomoc przedmedyczna.

Część II: 7 grudnia (piątek), w godzinach 11.00–14.00: prawo pracy i ochrona przeciwpożarowa.

Przy zgłoszeniu proszę podać zajmowane stanowisko:

  • Kierownicze
  • Administracyjno-biurowe
  • Robotnicze

Szczegółowy plan szkoleń

Z Panem Bogiem
x. Wojciech Lipka
Kanclerz Kurii

Dod. Ks. Wojciech Lipka 26.11.2012 o 0.24, akt. 28.11.2012 o 17.28