Diecezja Warszawsko-Praska
Dylematy obecności Kościoła i chrześcijan w świecie
UKSW, 13-14 listopada 2012

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
Fundacja Jerzego Turowicza

mają zaszczyt zaprosić
na międzynarodową konferencję naukową

DYLEMATY OBECNOŚCI KOŚCIOŁA I CHRZEŚCIJAN W ŚWIECIE
– PRZEŁOM SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

13–14 listopada 2012

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Aula im. Roberta Schumana
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

R.S.V.P.tel.: +48 22 826 42 21
e-mail: lofiara@centrumjp2.pl

Wstęp wolny

Plakat do pobrania

PROGRAM

13 listopada (wtorek)
9:30–12:00 Tożsamość Kościoła (panel dyskusyjny)
Prowadzący:
Prof. Jan Grosfeld (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Wykłady:
Dr Jean-Miguel Garrigues OP
O. prof. Jacek Salij OP (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
12:00–12:30 Przerwa
12:30–14:30 Ciągłość czy zmiana? (panel dyskusyjny)
Prowadzący:
Ks. prof. Alfred Wierzbicki (Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Uczestnicy:
Prof. Norman Tanner SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym)
Ks. dr Robert Skrzypczak (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
O. dr Maciej Zięba OP (Instytut Tertio Millennio)
14:30–15:30 Przerwa obiadowa
15:30–18:00 Niepolityczna polityczność Kościoła (panel dyskusyjny)
Prowadzący:
Marcin Przeciszewski (Katolicka Agencja Informacyjna)
Wykład wstępny:
Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej – COMECE, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Uczestnicy:
Prof. Roberto de Mattei (Uniwersytet Europejski, Rzym)
Prof. Aniela Dylus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Dr Dariusz Karłowicz („Teologia Polityczna”)

14 listopada (środa)
10:00–12:30 Kościół w świecie (panel dyskusyjny)
Prowadzący:
Marek Zając (TVP)
Wykład wstępny:
Kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
Uczestnicy:
Bp Grzegorz Ryś (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Prof. Jan Grosfeld (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Dyr. Otto Neubauer (Akademia Ewangelizacji, Wiedeń)
12:30–14:00 Przerwa obiadowa
14:00–16:30 Kiedy następny sobór? (panel dziennikarzy)
Prowadzący:
Tomasz Królak (Katolicka Agencja Informacyjna)
Uczestnicy:
Ewa Czaczkowska („Rzeczpospolita”)
Artur Sporniak („Tygodnik Powszechny”)
Dr Paweł Milcarek („Christianitas”)
Zbigniew Nosowski („Więź”)

Dod. Ks. Wojciech Lipka 8.11.2012 o 22.40, akt. 11.06.2013 o 16.26