Diecezja Warszawsko-Praska
Lekcje otwarte
Dla katechetów uczących w szkołach podstawowych

Zapraszamy nauczycieli religii ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w lekcjach otwartych. Chęć udziału potwierdzamy telefonicznie lub mailowo na adres Wydziału: wnkpraga@interia.pl, (22) 51 81 511. Terminy i miejsca podane w załączniku.

Szczegóły o lekcjach otwartych

Wydział Katechetyczny

Dod. S. Cecylia Stusowicz USJK 8.11.2012 o 10.18, akt. 8.11.2012 o 11.10