diecezja.waw.pl/2746Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Przyszłość nauczania religii w szkole
Warszawa, 6 listopada 2012

Publikujemy oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło się w ramach zaplanowanego cyklu rozmów na temat nowelizacji Rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania, które budzi obawy co do dalszych losów nauczania religii w szkole.

Tekst oświadczenia

Dokument został dodany dnia 8.11.2012 o 0.20