Diecezja Warszawsko-Praska
Uwaga na oszusta
Nie bądźmy naiwni!

Czcigodny Księże Kanclerzu,

Jako Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji pragnę poinformować, że ostatnio otrzymaliśmy informację z terenu Archidiecezji Katowickiej, o tym, że p. Janusz Jan Niziołek zbiera pieniądze powołując się na Komisję Episkopatu Polski ds. Misji.

W związku z powyższym pragnę wyjaśnić, że Komisja Episkopatu Polski ds. Misji nigdy nie upoważniała p. Janusza Niziołka do jakiejkolwiek akcji zbierania funduszy misyjnych, a tym bardziej nie upoważniła go do powoływania się na Komisję Episkopatu Polski ds. Misji.

W związku z tym bardzo proszę – jeżeli to możliwe jak najszybciej – o przekazanie tej informacji kapłanom waszej diecezji. Wydaje się, że sprawa jest tym ważniejsza, że podobne sygnały mieliśmy już ponad rok temu, o czym informowałem kurie diecezjalne.

Pragnę oświadczyć, że nawet, jeżeli p. Janusz Niziołek podaje numer konta Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, to nie ma żadnych pełnomocnictw ani pozwolenia z naszej strony do tego typu akcji.

Proszę o przekazanie tego ostrzeżenia kapłanom.

Z wyrazami szacunku
Ks. dr Czesław Noworolnik
Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Dod. Ks. Wojciech Lipka 24.03.2006 o 16.21