Diecezja Warszawsko-Praska
Olimpiady i konkursy
Rok szkolny 2012/13

Zamieszczamy informacje dotyczące organizowanych olimpiad i konkursów dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

Konkurs diecezjalny - „Wiem, komu uwierzyłem”

Konkurs misyjny - „Mój Szkolny Kolega z Misji”

Konkursy dla gimnazjalistów

1. Konkurs KUL - „Młodzież jakiej nie znacie”

2. Z Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

3. IV Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II

4. Konkurs Heronimus

5. Prymas Tysiąclecia

6. Jan Paweł II – „Droga poety i artysty”

Konkursy dla szkół ponadgimnazjalnych

1. Olimpiada Teologii Katolickiej - „Apostołowie Piotr i Paweł – urząd i charyzmaty w Kościele”

2. Konkurs KUL - „Młodzież jakiej nie znacie”

3. Z archiwum wspomnień Jana Pawła II

4. IV Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II

5. X Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

6. Konkurs im. Biskupa Jana Chrapka dla maturzystów z mniejszych miejscowości

7. „Księga nad księgami” – recytujemy Biblię

8. Ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej

Dod. S. Cecylia Stusowicz USJK 9.10.2012 o 11.01, akt. 9.10.2012 o 11.58