Diecezja Warszawsko-Praska
Formularz „Mszy o nową ewangelizację”
Rok Wiary

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła 24 września 2012 roku dekret zatwierdzający nowy kompletny formularz mszalny (z czytaniami i prefacją) Msza o nową ewangelizację, przygotowany na rozpoczynający się niebawem Rok Wiary, jaki będzie obchodzony w całym Kościele dla upamiętnienia pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II.

Tłumaczenie łacińskiego tekstu formularza, przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, zostało zatwierdzone przez Kongregację w dniu wczorajszym.

Przekazujemy Przewielebnym Duszpasterzom tekst Mszy o nową ewangelizację, aby można było się nim posługiwać przez cały Rok Wiary, w dniach, w które Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych na to pozwala. Zgodnie z dekretem Kongregacji, jest to możliwe w dni powszednie oraz wspomnienia obowiązkowe, z wyjątkiem ostatniego tygodnia Adwentu (17-24 grudnia), oktawy Narodzenia Pańskiego, całego okresu Wielkiego Postu i oktawy Wielkanocy.

Formularz polecany jest szczególnie na 11 października i te dni, w które będą się odbywały uroczyste zgromadzenia dla świętowania Roku Wiary.

Po zakończeniu Roku Wiary formularz ten zostanie włączony na stałe do Mszału rzymskiego.

Kompletny formularz mszalny - nowość

Ks. Mateusz Matuszewski
Ceremoniarz diecezjalny

Dod. Ks. Wojciech Lipka 27.09.2012 o 14.15, akt. 29.12.2012 o 16.10