Diecezja Warszawsko-Praska
Warszawsko-Praska Piłkarska Liga Diecezjalna
Zgłoszenia do dnia 10 września 2012

Warszawsko-Praska Diecezjalna Liga Piłkarska

W roku katechetycznym 2012/2013 rozgrywki w piłkę nożną chłopców będą odbywały się przez cały rok (z wyjątkiem miesięcy „kolędowych”) w trzech kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowe

- szkoły gimnazjalne

- licea i starsi (kategoria „Open”)

W rozgrywkach mogą brać drużyny składające się z chłopców zaangażowanych w życie parafii (ministranci, lektorzy, wspólnoty). Drużyna powinna składać się z min. 6 zawodników.

Każda drużyna rozgrywać będzie jeden mecz w miesiącu.

Harmonogram spotkań ligowych zostanie podany zainteresowanym drużynom po 15 września 2012r.

Zgłoszenia drużyn należy kierować pod adres mailowy: hubert.walczyk@gmail.com do dnia 10 września 2012 r. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę parafii, kategorię wiekową, adres mailowy i telefon kontaktowy do opiekuna drużyny.

Bieżące informacje dotyczące turnieju będą umieszczane na stronie Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży www.florianska3.pl.

ks. Hubert Walczyk
Diecezjalny Duszpasterz ds. Sportu

Dod. Ks. Emil Parafiniuk 5.09.2012 o 8.42, akt. 5.09.2012 o 17.02