Diecezja Warszawsko-Praska
Informacje dla katechetów
Rok szkolny 2012/2013

Informacje dla katechetów na rok szkolny 2012/2013

 1. Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/13 został podany na stronie diecezjalnej 18 maja. Przypominamy, że w klasach pierwszych każdego poziomu edukacyjnego obowiązują podręczniki warszawskie.
 2. Pomoce do katechezy znajdują się na stronie www.portalkatechetyczny.pl Katechetów prosimy o udział w tworzeniu strony
 3. Zamieszczamy komunikat Komisji Wychowania Katolickiego dotyczący Pierwszej Komunii Św. oraz Programu Nauczania Religii (do pobrania)
 4. Wszystkich uczących prosimy o wypełnienie ankiety personalnej. Brak aktualnych danych – adres, telefon komórkowy, adres email – utrudnia bezpośredni kontakt. Aktualną ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres Wydziału – wnkpraga@interia.pl (wzór ankiety do pobrania).
 5. Księży Proboszczów i samych uczących prosimy o dopilnowanie, by w szkolnej dokumentacji znajdowała się aktualna misja kanoniczna dla każdego katechety.
 6. Ankietę parafialną należy dostarczyć do Wydziału Nauki Katolickiej do 21 września w wersji papierowej lub elektronicznej (wzór ankiety do pobrania).
 7. Informacje o konkursach podane zostaną na stronie kurialnej w terminie późniejszym.
 8. W dniach 16-22 września odbędzie się Tydzień Wychowania. Informacje i materiały zostały przekazane do parafii. Można je znaleźć również na stronie tydzienwychowania.pl
 9. Zachęcamy nauczycieli religii do współpracy z diecezjalnymi mediami: Tygodnikiem IdziemyRadiem Warszawa, Portalem Katechetycznym Warszawskiego Wydawnictwa Katechetycznego.
 10. 29 września przyszłego roku odbędzie się ogólnoświatowa pielgrzymka katechetów do Rzymu.

Plan spotkań formacyjnych

 • 30 i 31 VIII – Odprawa katechetyczna – Wprowadzenie w Rok Wiary – ks. Grzegorz Idzik (do pobrania)
 • 20 X 2012, godz. 10.00 – 13.00 – Spotkanie dla katechetów uczących w przedszkolach i kl. 0 – III – „Przekazywanie prawd wiary dzieciom w wieku wczesnoszkolnym|” – s. dr Barbara Pilar
 • 17 XI 2012, godz. 10.00 – 13.00 – Spotkanie dla katechetów uczących w kl. IV - VI – „Przekazywanie prawd wiary dzieciom starszych klas szkoły podstawowej|” – s. dr Barbara Pilar
 • 15 XII 2012, godz. 10.00 – 13.00 – Skupienie Adwentowe dla wszystkich katechetów
 • 19 I 2013, godz. 10.00 – 13.00 – Spotkanie dla katechetów uczących w gimnazjum – „Przekazywanie prawd wiary młodzieży gimnazjalnej|” – s. dr Barbara Pilar
 • 16 II 2013, godz. 10.00 – 13.00 – Spotkanie dla katechetów uczących w szkołach ponadgimnazjalnych - „Przekazywanie prawd wiary młodzieży – s. dr Barbara Pilar
 • 13 III 2013 – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
 • 16 III 2013, godz. 10.00 – 13.00 – Skupienie Wielkopostne dla wszystkich katechetów
 • 20 IV 2013 – Pielgrzymka katechetów do Kodnia – zgłoszenia w Wydziale Katechetycznym
 • 18 V 2013, godz. 10.00 – 13.00 – Spotkanie podsumowujące rok szkolny dla wszystkich katechetów

Po spotkaniach formacyjnych (X, XI, I, II) będzie możliwość uczestniczenia w warsztatach z dykcji i kultury języka. Warsztaty dla grupy ok. 15 osób – zapisy w Wydziale Katechetycznym.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 31.08.2012 o 16.18, akt. 9.10.2012 o 11.36