Diecezja Warszawsko-Praska
Informator Jubileuszowy - już jest!
Od 24 grudnia 2012 w sklepie ul. Floriańska 3

Wielebni Księża,

Dziękuję Księżom za dostarczenie opisów parafii i biogramów, Siostrze Edycie za uzupełnienia, x. Adamowi Banaszkowi za stworzenie bazy danych. Z przyczyn techniczno-osobowo-finansowych nie zrealizowaliśmy wyznaczonego na początku ambitnego planu: przygotowany materiał fotograficzno-faktograficzny o parafiach i kapłanach wzbogaci wkrótce naszą diecezjalną www.

W sklepie dostępny jest także Kalendarz Liturgiczny na rok 2013.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 26.06.2012 o 17.08, akt. 22.12.2012 o 22.14