Diecezja Warszawsko-Praska
Dzień pokutny dla kapłanów
Przeżyjmy owocnie Wielki Post

Przewielebni Kapłani Diecezjalni i Zakonni
Diecezji Warszawsko-Praskiej

W dniu 28 lutego 2004 roku jest organizowany w Katedrze Św. Floriana w Warszawie nasz diecezjalny dzień pokutny dla kapłanów pracujących i przebywających na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Program dnia pokutnego

(w kaplicy kurialnej)
10.00 – Rozpoczęcie dnia pokutnego
- Krótka Liturgia Słowa (Krl 8,46-53; Łk 7,18-23)
- Konferencja ascetyczna – Ks. dr Jan Gołąbek

(w katedrze)
11.00 – Droga Krzyżowa – przygotowana i prowadzona przez przedstawicieli duchowieństwa Dekanatu Praskiego.
ok. 11.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i możliwość spowiedzi
12.00 – Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza. Kazanie wygłosi Ks. dr Jerzy Gołębiewski.
Uprzejmie prosimy o zabranie alby, humerału, paska i stuły koloru fioletowego.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 19.02.2004 o 11.30