Diecezja Warszawsko-Praska
Zestaw programów i podręczników do nauczania religii
Rok szkolny 2012/2013

Zestaw programów i podręczników do nauczania religii
w roku szkolnym 2012/2013 w Diecezji Warszawsko-Praskiej
zgodnych z podstawą programową z 2001

PRZEDSZKOLE
Nr programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004
Tytuł programu: W radości dzieci Bożych

Czterolatki
Podręcznik: nr AZ-01-04/3-0 - Bóg kocha dzieci, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce, do 31.08.2016 r.

Pięciolatki
Podręcznik: nr AZ-01-04/3-0 - Jestem dzieckiem Bożym, , red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce, do 31.08.2016 r.

Klasa 0 (sześciolatki)
Podręcznik: nr AZ-03-04/3-1 - Kocham dobrego Boga, red. D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala, Jedność, Kielce, do 31.08.2016 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy I-III
Nr programu: AZ-1-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Bożymi

Klasa II:
Tytuł programu: Bliscy Sercu Jezusa
Podręcznik: nr WP-12-01/1-41 - red. R. Szewczyk, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa, obowiązuje do 31.08.2013 r.

Klasa II:
Tytuł programu: Jezusowa wspólnota serc
Podręcznik: nr WP-13-01/1-41 - red. R. Szewczyk, Abyście szli i owoc przynosili, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa, obowiązuje do 31.08.2014 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy IV-VI
Nr programu: AZ-2-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Wezwani przez Boga

Klasa IV:
Tytuł programu: Powołani przez Boga Ojca
Podręcznik: nr WP-21-01/1-41 - R. Szewczyk, Wezwałem cię po imieniu, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa, obowiązuje do 31.08.2015 r.

Klasa V:
Tytuł programu: Umiłowani w Jezusie Chrystusie
Podręcznik: nr WP-22-01/1-41 - red. R. Szewczyk, Wy jesteście przyjaciółmi moimi, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa, obowiązuje do 31.08.2013 r.

Klasa VI:
Tytuł programu: Uświęceni w Duchu Świętym
Podręcznik: nr WP-23-01/1-41 - red. R. Szewczyk, Idźcie na cały świat, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa, obowiązuje 31.08.2014 r.

GIMNAZJUM
Nr programu: AZ-3-02/3 z 27 II 2002
Tytuł programu: Iść za Jezusem

Klasa II:
Podręcznik: nr AZ-32-02/3-0 - P. Tomasik, Dom na skale, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa, obowiązuje do 31.08.2013 r.

Klasa III:
Podręcznik: nr AZ-33-02/3-0 - P. Tomasik, Tak niech świeci wasze światło, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa, obowiązuje do 31.08.2014 r.

PONADGIMNAZJALNE - LICEUM I TECHNIKUM
Nr programu: AZ-4-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Klasa I:
Tytuł programu: Świadek Chrystusa w Kościele
Podręcznik: nr AZ-41-01/1-2 – red. J. Szpet, D. Jackowiak, Świadek Chrystusa w Kościele, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, do 31.08.2016 r.

Klasa II:
Tytuł programu: Świadek Chrystusa w świecie
1. Podręcznik: nr WP-42-01/1-4 - K. Waligóra, Chrześcijańskie posłan­nictwo w świecie, Wydawnictwo Warszawsko – Praskie, Warszawa, do 31.08.2013 r.
(brak podręczników)
2. Podręcznik: nr AZ 41-01/1-2 – red. J. Szpet, D. Jackowiak, Świadek Chrystusa w świecie, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, do 31.08.2016 r.

Klasa III:
Tytuł programu: Świadek Chrystusa w rodzinie
1. Podręcznik: nr WP-43-01/1-4 - M. Kruszewski, M. Walaszczyk, Powołani do miłości i małżeństwa, Wydawnictwo Warszawsko – Praskie, Warszawa, do 31.08.2014 r.
2. Podręcznik: nr AZ-43-01/1-2 – red. J. Szpet, D. Jackowiak, Świadek Chrystusa w rodzinie, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, do 31.08.2016 r.

PONADGIMNAZJALNE - SZKOŁA ZAWODOWA
Nr programu: AZ-5-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Z Chrystusem

Klasa I:
Podręcznik: nr AZ-51-01/1-1 - red. Z. Marek, Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie, WAM, Kraków, obowiązuje do 31.08.2016 r.

Klasa II:
Podręcznik: nr AZ-52-01/1-1 - red. Z. Marek, Ze Zmartwychwstałym w rodzinie, WAM, Kraków, obowiązuje 31.08.2016 r.
Wykaz programów i podręczników dla szkół specjalnych nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. (http://www.katecheza.episkopat.pl/bpk.htm )

Wykaz programów i podręczników
zgodnych z nową podstawą programową (z marca 2010 r.)
i programem nauczania religii

PRZEDSZKOLE:
Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Trzylatki i czterolatki
Podręcznik: AZ-01-01/10-PO-1/12 z dnia 23 lipca 2012 – red. J. Szpet, D. Jackowiak, Pan Bóg kocha dzieci, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań, bez ograniczeń

Pięciolatki
Podręcznik: nr AZ-03-01/10-PO-1/11 z 18 VII 2011 – red. J. Szpet, D. Jackowiak, Jesteśmy dziećmi Bożymi, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań, bez ograniczeń

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY I-III
Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Klasa I:
Podręcznik: nr AZ-11-01/10-WA-1/12 z 26. 06. 2012 – red. A. Frączak, R. Szewczyk, W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, bez ograniczeń

Klasa II:
(tylko w oddziałach, które do I Komunii Św. przystąpią w klasie III!!!)
Podręcznik: AZ-12-01/10-PO-01/12 z dnia 11 czerwca 2012 – red. J. Szpet, D. Jackowiak, Kochamy Pana Jezusa, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań, bez ograniczeń

GIMNAZJUM
Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Klasa I:
1. Podręcznik: nr AZ-31-01/10-WA-1/12 z 30. IV. 2012 – ks. P. Tomasik, Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, bez ograniczeń
2. Podręcznik: nr AZ-31-01/10-PO-1/11 z 18 VII 2011 – red. J. Szpet, D. Jackowiak, Spotkanie ze słowem, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań, bez ograniczeń

Klasa II:
Podręcznik: nr AZ-32-01/10-PO-1/12 z dnia 9. VI 2010 – red. J. Szpet, D. Jackowiak, Aby nie ustać w drodze, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań, bez ograniczeń

PONADGIMNAZJALNE
Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Klasa I:
1. Podręcznik: nr AZ-41-01/10-WA-1/12 z dnia 26. 06. 2012 – red. ks. P. Pierzchała, Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, bez ograniczeń
2. Podręcznik: nr AZ-41-01/10-PO-1/11 z 12 IX 2011 – red. J. Szpet, D. Jackowiak, Moje miejsce w Kościele, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań, bez ograniczeń

Klasa II:
Podręcznik: (brak numeru i daty) – red. J. Szpet, D. Jackowiak, Moje miejsce w świecie, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań, bez ograniczeń

Dod. Ks. Wojciech Lipka 18.05.2012 o 23.48, akt. 9.10.2012 o 11.38