Diecezja Warszawsko-Praska
Pomóżmy pogorzelcom
Dotyczy Gminy Wołomin

Diecezja Warszawsko-Praska przyłącza się do starań władz samorządowych o pomoc dla osób, które w ostatnim czasie straciły dach nad głową.

Burmistrz Wołomina zwraca się do Mieszkańców Gminy Wołomin z apelem o pomoc dla osób poszkodowanych w pożarach, które miały miejsce 6 i 8 lutego w Wołominie. W pożarach, które objęły kamienice przy ul. Warszawskiej, w jednej chwili dach nad głową straciło około 100 osób. Płomienie zabrały Mieszkańcom kamienic dorobek całego życia. W pośpiechu opuszczali swoje mieszkania, nie zabierając nic ze sobą. Teraz pozbawieni są podstawowych środków do życia.

W chwili obecnej, Mieszkańcom potrzebne są artykuły spożywcze trwałe oraz środki higieniczne i chemiczne, niezbędne do usuwania skutków pożaru, takie jak: rękawice jednorazowe, duże worki foliowe; szczotki; wiadra; ścierki; ręczniki (nowe); płyny do zmywania; płyny do mycia, do prania, proszki do prania.

Dary zbierane będą w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę Wołomin, w godz, 8.00-16.00 oraz w punkcie informacyjnym, który znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej w Wołominie (na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4) tel. 22-787-90-50, 519-151-363, w godz.7.00-22.00.

Urząd Miejski w Wołominie uruchomił specjalne subkonto, na które można wpłacać pieniądze, aby pomóc pogorzelcom. Wpłat można dokonywać w dowolny sposób, przez internet i przekazem pocztowym, a także osobiście w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Ogrodowej 4 (parter, Biuro Obsługi Mieszkańców). Środki finansowe pozyskane od ofiarodawców zostaną przeznaczone na pomoc osobom, które straciły swój dobytek w pożarach. Bank Pekao SA 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534, z dopiskiem: „Pomoc dla pogorzelców”.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 11.02.2012 o 20.43