Diecezja Warszawsko-Praska
Boże Narodzenie odznaczenia
Kuria, 24 grudnia 2011

Niech przychodzący Pan znajdzie w każdym z nas stajenkę,
w której będzie mógł się zatrzymać w pochodzie zbawiania świata.

Słowo stało się ciałem - niech ciągle staję się w nas, i poprzez nas!

Ks. Marcin Bielicki, wikariusz parafii Św. Michała Arch. i Św. Floriana w Warszawie – mianowany ceremoniarzem katedralnym

Ks. Krzysztof Bodecki, wikariusz parafii Św. Wacława w Warszawie – mianowany diecezjalnym duszpasterzem rodzin

Ks. Robert Furman, proboszcz parafii Królewiec – odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu

Ks. Jan Marian Gołębiewski, proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Sulejówku – mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie

Ks. Józef Kamiński, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie – mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości

Ks. Dariusz Korbik, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii – odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu

Ks. Bogusław Kowalski, proboszcz parafii Św. Michała Arch. i Św. Floriana w Warszawie – mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Warszawsko-Praskiej

Ks. Andrzej Kwiatkowski, proboszcz parafii Św. Michała Arch. w Nowym Dworze Maz. – odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu

Ks. Jerzy Mackiewicz, proboszcz parafii Dąbrówka – odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu

Ks. Zenon Majcher, proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie – mianowany Prałatem Jego Świątobliwości

Ks. Krzysztof Ostojski, proboszcz parafii Św. Karola Boromeusza w Warszawie – odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu

Ks. Robert Pawlak, proboszcz parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Józefowie – odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu

Ks. Zygmunt Podstawka, proboszcz parafii Bożego Ciała w Warszawie – mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości

Ks. Józef Rutkowski, proboszcz parafii Sulejów – mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie

Ks. Bogdan Sankowski, proboszcz parafii Św. Wincentego a Paulo w Otwocku – mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie

Ks. Grzegorz Sławiński, sekretarz Księdza Arcybiskupa – odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu

Bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy - mianowany wikariuszem generalnym Diecezji Warszawsko-Praskiej

Ks. Dariusz Szczepaniuk, notariusz Kurii – odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu

Ks. Lucjan Szcześniak, proboszcz parafii Św. Jana Kantego w Legionowie – mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości

Ks. Hubert Walczyk, wikariusz parafii Św. Michała Arch. i Św. Floriana w Warszawie – mianowany diecezjalnym duszpasterzem sportu

Ks. Marcin Wójtowicz, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Warszawie – mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości

Ks. Grzegorz Zagórowski, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego – odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu

Dod. Ks. Wojciech Lipka 24.12.2011 o 22.36, akt. 27.12.2011 o 10.21