Diecezja Warszawsko-Praska
Ognisko katechetyczne
Aula Kurii, Floriańska 3, 15 października 2011

Oczekujemy na wszystkich katechetów.

Temat bardzo ważny: Przygotowanie do Bierzmowania w nowej formie.

Wydział Katechetyczny

Dod. Ks. Wojciech Lipka 13.10.2011 o 11.08