Diecezja Warszawsko-Praska
Opłatek kapłański
Dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego

W imieniu Księdza Arcybiskupa serdecznie zapraszam na spotkanie opłatkowe dla Duchowieństwa. Odbędzie się ono dnia 24 grudnia (sobota) o godz. 12.00, w odnowionej sali kurialnej.

Księży Dziekanów prosimy o przyjazd na godz. 11.00 na zebranie nadzwyczajne.

Przewidywana jest także obecność Św. Mikołaja.

P.S.

Uprzejmie prosimy W. Księży o dostarczenie do Kurii (jeśli do tej pory tego nie uczyniono) zaświadczeń o odprawionych rekolekcjach kapłańskich.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 22.12.2005 o 20.57