Diecezja Warszawsko-Praska
Bierzmowanie – przygotowanie do sakramentu
Warszawa, 23 sierpnia 2011

Nr 1650(BD)2011

Dekret w sprawie przygotowania do Bierzmowania

Mając na uwadze doświadczenie duszpasterskie i katechetyczne Diecezji ustalam, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się przez okres trzeciej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Obejmuje ono zarówno katechezę szkolną dla wszystkich kandydatów, jak również parafialne spotkania formacyjne w małych grupach, prowadzonych przez animatorów oraz celebracje liturgiczne przewidziane przez program przygotowania do bierzmowania. Spotkania winny być prowadzone w oparciu o przygotowany dla Diecezji program.

Jeśli w małych parafiach łączone są roczniki do bierzmowania, to dwuletnie przygotowanie do bierzmowania nie może być rozpoczęte wcześniej niż w trzeciej klasie gimnazjum.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania zawarte są w Instrukcji o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko–Praskiej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 1.09.2011 o 11.36, akt. 12.10.2011 o 22.02