Diecezja Warszawsko-Praska
O Kurii i poście...
Długi weekend

Z w/w powodów Kuria pozostanie zamknięta w dniach 11 i 12 listopada. W sprawach "gardłowych" proszę dzwonić do Ks. Kanclerza na numer 619-36-69 (z sekretarką – automatyczną).


Proszę przekazać wiernym, że na podstawie decyzji Księdza Arcybiskupa w najbliższy piątek nie obowiązuje post na pokarmy mięsne.


W zamian warto także zachęcić wiernych do udziału we Mszy Św. za Ojczyznę; w tym tej sprawowanej w Katedrze o godz. 12.00.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 9.11.2005 o 22.22