Diecezja Warszawsko-Praska
Wakacje z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży
Wakacje z Wartościami!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to ogólnopolska organizacja skupiająca młodych ludzi w wieku 14-30 lat. Podejmuje inicjatywy wychowawcze, aktywnie angażuje się w edukację dzieci i młodzieży. Poprzez warsztaty i szkolenia, rekolekcje i dni skupienia, akcje patriotyczne czy organizowanie wypoczynku, przekazuje prawdziwe wartości, uczy odpowiedzialności, zaangażowania i działania w zespole. KSM tworzy rodzinę prawie 30 tys. młodych ludzi, gotowych całym życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Warszawsko – Praskiej zostało powołane dekretem J. E. Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera w dniu 1 grudnia 2009 r. Od początku włączamy się w różnorodne akcje, np. „Pocztówka”, „Flaga w Twoim Oknie”, „Żywy Różaniec Karoliny” i wiele innych. W związku ze zbliżającymi się wakacjami chcemy zaproponować kolejny już raz - „Wakacje z Wartościami”. „Wakacje z Wartościami” to, oprócz wypoczynku, pożyteczna forma spędzania czasu wolnego od nauki szkolnej, połączona z aktywnością fizyczną i intelektualną. To również możliwość spotkania z wartościowymi ludźmi teatru, filmu i sportu.

W ubiegłym roku szkolnym w wyjazdach wakacyjnych wzięło udział ponad 100 osób z naszej diecezji.

Ze szczegółami oferty można się zapoznać pod adresem internetowym:

www.wakacjeksm.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać także w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży pod nr tel. 22 518 15 27 (czwartki i piątki, w godz. 9.00-14.00) oraz mailowo: ddmpraga@gmail.com lub biuro@ksm-praga.pl

Dod. Ks. Emil Parafiniuk 14.05.2011 o 10.40
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.