Diecezja Warszawsko-Praska
Diecezjalny Dzień Chorych
Zaproszenie na doroczny Dzień Chorych

Drodzy Bracia i Siostry!

Zwyczajem lat ubiegłych zapraszam Was na obchody Diecezjalnego Dnia Chorych. Zbieramy się, jak co roku, w naszym Sanktuarium Chorych, czyli w świątyni parafialnej Matki Boskiej z Lourdes przy ul. Wileńskiej 69, dnia 11 lutego (środa) o godzinie 11.00. Po Mszy Świętej koncelebrowanej będą odprawione dodatkowe modlitwy w intencji chorych i procesja, w czasie której zostanie udzielone wszystkim zebranym błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Zapraszam tedy raz jeszcze wiernych, zwłaszcza parafii praskich, szczególnie chorych oraz ich opiekunów, do naszego Sanktuarium Chorych.
Przypominam także o potrzebie zorganizowania podobnego dnia chorych w innych parafiach Diecezji

Wszystkim z serca błogosławię
Wasz biskup Kazimierz

Warszawa, dnia 9 stycznia 2004 r.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 10.01.2004 o 12.49