Diecezja Warszawsko-Praska
Zmiana w kalendarzu liturgicznym naszej Diecezji
7 września, Bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera

Kolor biały, Msza wspólna o jednym Pasterzu nr 26 (s. 31”),
Prefacja zwykła (nr 36-41) albo o Świętych (nr 70-71 lub 73).

Czytania z dnia: Kol 3, 1-11; Łk 6, 20-26

Teksty własne (Kolekta i 2 czytanie w Godzinie czytań) zostaną opublikowane dopiero po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską.

We wprowadzeniu można posłużyć się poniższym tekstem:
Ignacy Kłopotowski urodził się w 1866 r. w Korzeniówce na Podlasiu. Wyświęcony na prezbitera przez 17 lat duszpasterzował w Lublinie, a potem przeniósł się do Warszawy. Od 1919 r. do końca życia był proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele św. Floriana, obecnej katedrze warszawsko-praskiej. Wyróżniał się ogromną aktywnością i niespotykaną ofiarnością w służbie człowiekowi. Założył szereg instytucji dobroczynnych. Przekonany, że najskuteczniejszym sposobem ewangelizowania jest słowo drukowane, wydawał broszury religijne oraz prasę katolicką. Aby zapewnić ciągłość tego apostolstwa założył Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Zmarł 7 września 1931 r. Z woli papieża Benedykta XVI jego beatyfikacja miała miejsce w Warszawie 19 czerwca 2005 roku.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 4.09.2005 o 21.03