Diecezja Warszawsko-Praska
Rekolekcje dla niesakramentalnych
Sulejówek, 3-5 grudnia 2010

Szanowni Księża,

Bardzo prosimy wywieszenie załączonego plakatu na parafialnej tablicy ogłoszeń.

Plakat do pobrania

Istniejący od trzydziestu lat ruch „Spotkania Małżeńskie” jest międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych mającym osobowość prawną w Kościele Rzymskokatolickim, zatwierdzoną dekretem podpisanym 15 sierpnia 2009 r. przez przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. Stanisława Ryłko.

Ruch „Spotkania Małżeńskie”

  • pomaga małżeństwom – w trakcie trzydniowych zamkniętych rekolekcji wyjazdowych –w lepszym zrozumieniu się męża i żony, pomaga pogłębić ich więzi i pełniej doświadczyć wagę sakramentu małżeństwa;
  • pomaga narzeczonym – poprzez cykl dialogowych warsztatów „Wieczory dla Zakochanych – lepiej poznać swoje osobowości, oczekiwania, poglądy życiowe, pełniej zrozumieć znaczenie sakramentu małżeństwa, podjąć dojrzałą decyzję o  zawarciu małżeństwa bądź o rozejściu się
  • wreszcie – w odpowiedzi na prośbę Jana Pawła II w 84. rozdziale Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio – proponuje rekolekcje dla związków niesakramentalnych mających kanoniczne przeszkody w zawarciu sakramentu małżeństwa.

Z uwagi na wzrastającą liczbę rozwodów potrzebne są wszystkie formy pracy ruchu „Spotkania Małżeńskie”

Rekolekcje dla związków niesakramentalnych – prowadzone od piętnastu lat – pomogły wielu parom uporządkować ich relacje z Panem Bogiem i z Kościołem.

Pragniemy, aby informacja o rekolekcjach dotarła do pogubionych, poszukujących; aby dzięki dniom przeżytym w skrusze, ze świadomością sytuacji, ale i z nadzieją na pomoc i prowadzenie Pana Boga, odnaleźli właściwe sobie miejsce w Kościele.

Warszawa, 5 listopada 2010

Zgłoszenia przyjmują:
Irmina i Krzysztof Antoszkiewiczowie
tel. 22-815-30-97
605-588-121

Dod. Ks. Wojciech Lipka 8.11.2010 o 11.54, akt. 8.11.2010 o 12.06