Diecezja Warszawsko-Praska
Prawda in vitro
Poczytaj, posłuchaj, pomyśl

Dignitas personae, Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary dotycząca niektórych problemów bioetycznych

Przeszliśmy przez piekło, wspomnienia ojca dziecka poczętego in vitro

Statystyka, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Bez cenzury, Wojciech Cejrowski

Obalamy medialne mity, Joanna Najfeld

Instytut Globalizacji, dane rządowe z Włoch

Ekskomunika a in vitro, Ks. prof. Ryszard Sztychmiler

Dod. Ks. Wojciech Lipka 27.10.2010 o 0.17, akt. 30.10.2010 o 10.37