diecezja.waw.pl/2038Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Nowe podręczniki do katechezy
Harmonogram wdrażania

Powołany przez kard. Kazimierza Nycza i abpa Henryka Hosera SAC zespół pod przewodnictwem ks. dra hab. Piotra Tomasika, opracowuje nowe podręczniki dla obydwu diecezji warszawskich. Podręczniki te będą zgodne z Podstawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 8 marca 2010 r. i opracowanym do niej Programem Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach przyjętym podczas posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku dnia 9 czerwca 2010 r.

Terminy wejścia do użytku szkolnego:

Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 9 VI 2010 r. (§2, p.3) Programy i podręczniki zgodne z Podstawą Programową Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 21 VI 2001 r. mogą znajdować się w użytku szkolnym do dnia 31 VIII 2016 r.

Dokument został dodany dnia 22.10.2010 o 10.56, ostatnio aktualizowany 22.10.2010 o 11.25