Diecezja Warszawsko-Praska
Nowe podręczniki do katechezy
Harmonogram wdrażania

Powołany przez kard. Kazimierza Nycza i abpa Henryka Hosera SAC zespół pod przewodnictwem ks. dra hab. Piotra Tomasika, opracowuje nowe podręczniki dla obydwu diecezji warszawskich. Podręczniki te będą zgodne z Podstawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 8 marca 2010 r. i opracowanym do niej Programem Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach przyjętym podczas posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku dnia 9 czerwca 2010 r.

Terminy wejścia do użytku szkolnego:

  • 1 IX 2012 r. - kl. I szkoły podstawowej, I gimnazjum, I liceum
  • 1 IX 2013 r. - kl. II i V szkoły podstawowej, II gimnazjum, II liceum
  • 1 IX 2014 r. - kl. III i VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, III liceum
  • 1 IX 2015 r. - kl. IV szkoły podstawowej

Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 9 VI 2010 r. (§2, p.3) Programy i podręczniki zgodne z Podstawą Programową Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 21 VI 2001 r. mogą znajdować się w użytku szkolnym do dnia 31 VIII 2016 r.

Dod. Ks. Artur Staniszewski 22.10.2010 o 10.56, akt. 22.10.2010 o 11.25