Diecezja Warszawsko-Praska
Konkurs Diecezjalny - Św. Maksymilian
Grudzień 2010 / styczeń 2011

Regulamin Konkursu Diecezjalnego
„Życie i działalność o. Maksymiliana Marii Kolbego”

Cele konkursu

- Pogłębienie wiedzy nt. życia i działalności Św. Maksymiliana Marii Kolbego
- Promocja zdolnych dzieci i młodzieży gimnazjalnej
- Promocja szkół i placówek edukacji pozaszkolnej


Karta zgłoszenia

Pobierz karty


Warunki uczestnictwa

1. Dla uczniów szkół podstawowych:

 • Uczniowie klas III i IV szkoły podstawowej wykonują komiks przedstawiający najważniejsze wydarzenia z życia o. Maksymiliana Marii Kolbego
 • Prace należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką
 • Uczniowie klas V i VI wykonują projekt banera reklamowego zachęcającego do naśladowania wybranej cnoty o. Maksymiliana Marii Kolbego
 • Prace należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką, w formacie A2
 • Etap szkolny organizują nauczyciele religii we współpracy z Księdzem Proboszczem i Dyrektorem Szkoły
 • Do etapu diecezjalnego należy przesłać do Kurii Diecezji Warszawsko – Praskiej trzy najlepsze prace uczniów z klas III – IV i trzy prace uczniów z klas V - VI
 • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić wypełnioną kartę zgłoszenia podaną poniżej
 • Prace należy złożyć do dnia 14 stycznia 2011 r.
 • Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów
 • Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 31 stycznia 2011 r. na stronie internetowej www.diecezja.waw.pl
 • Dla wszystkich laureatów nagroda wycieczka – niespodzianka. Bliższe informacje zostaną podane wraz z ogłoszeniem listy zwycięzców

2. Dla uczniów gimnazjów:

 • Uczniów gimnazjów zapraszamy do konkursu wiedzy o życiu i działalności o. Maksymiliana Marii Kolbego
 • Etap szkolny organizują nauczyciele religii we współpracy z Księdzem Proboszczem i Dyrektorem Szkoły
 • Do etapu diecezjalnego należy zgłosić trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
 • Uczniów do etapu diecezjalnego należy zgłosić do dnia 22 grudnia 2010 r. w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej na adres wnkpraga@interia.pl
 • Etap diecezjalny odbędzie się 13 stycznia 2011 w sali kurialnej przy ul. Floriańskiej 3 o godz. 11.00. Na tym etapie uczniowie będą zobowiązani rozwiązać test wiedzy o bohaterze tegorocznego konkursu.
 • Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 31 stycznia 2011 r. na stronie internetowej www.diecezja.waw.pl
 • Literatura pomocnicza:
 • Dla wszystkich laureatów nagroda wycieczka – niespodzianka. Bliższe informacje zostaną podane wraz z ogłoszeniem listy zwycięzców

3. Literatura

 • O. Jerzy Domański, Św. Maksymilian Maria Kolbe, Wyd. Ojców Franciszkanów Niepokalanów 2009
 • Jan Dobraczyński, Skąpiec Boży, Wyd. Ojców Franciszkanów Niepokalanów 1985
 • Maria Winowska, Szaleniec Niepokalanej, Wyd. Ojców Franciszkanów Niepokalanów 2009
 • Biografia o. Maksymiliana zamieszczana na stronach internetowych Franciszkańskich Zgromadzeń Zakonnych
Dod. Ks. Artur Staniszewski 13.10.2010 o 12.08, akt. 14.10.2010 o 17.52