Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » 200-lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

200-lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Biskup Romuald Kamiński przewodniczył Mszy Świętej z okazji 200. rocznicy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Uroczysta Eucharystia jubileuszowa była sprawowana 5 grudnia, w II niedzielę adwentu, w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie.

– Idea, która przyświeca od powstania Towarzystwa to szlachetna chęć pomocy drugiemu człowiekowi – mówił podczas homilii pasterz diecezji warszawsko-praskiej.

To, co reprezentuje Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, to jest coś bardzo szlachetnego w życiorysach bardzo wielu ludzi, którzy pragną we wspólnocie pracować dla dobra wspólnego. Poruszaliśmy dziś sprawy dotyczące naszego życia duchowego, ale tak naprawdę nie ma takiej granicy, który by rozdzielała te sprawy duchowe od spraw doczesnych, bo my w tym swoistym opakowaniu doczesnym realizujemy to, co jest naszym zadaniem duchowym. Gdybyśmy mieli taką możliwość popatrzenia w jednym momencie na dokonania tego Towarzystwa, to byśmy zobaczyli ogromną pracę i ogromne owoce, zasługi tych ludzi oddanych szczerze, wtedy i dzisiaj, sprawie pomocy drugiemu człowiekowi od strony medycznej.

Biskup Romuald Kamiński złożył członkom Towarzystwa podziękowania za ich służbę.

Jest dziś pośród nas obecny prezes Towarzystwa i na jego ręce chciałbym podczas składania tej Najświętszej Ofiary złożyć podziękowanie, bo Towarzystwo ma rację bytu ze względu na nas – na pacjentów – na ludzi potrzebujących pomocy fachowej, rzeczowej, dobrze przygotowanej. Spotykamy się na tej drodze i realizujemy to, o czym mówił św. Paweł – jeden od drugiego jesteśmy na tej drodze wiodącej do Królestwa Bożego w pewnym sensie uzależnieni. Dziś pragniemy uprosić potrzebne łaski, moce, światłości, światło Ducha Świętego na wszelkie działania na przyszłość, a tych, którzy już odeszli do Pana, niech Jezus – nasz Zbawiciel – przygarnie do swego Królestwa.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie rozpoczęło swoją działalność 6 grudnia 1820 r. Było drugim po utworzonym w Wilnie w 1805 r. Towarzystwem Lekarskim Wileńskim, założonym przez Andrzeja Śniadeckiego. W Warszawie inicjatywa utworzenia takiej korporacji zrodziła się w gronie profesorów ówczesnego Wydziału Akademicko-Lekarskiego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Byli to profesorowie: August Ferdynand Wolff, Józef Czekierski, Franciszek Brandt, Maurycy Woyde, Fryderyk Roemer, oraz lekarze: Jan Kuehnel i Jan Theiner.

Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej Towarzystwa.

fot. Biuro Prasowe DW-P/Lubomir Tronowski

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży