Diecezja Warszawsko-Praska
Katechetyczna ankieta parafialna
Wrzesień 2010

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Wielebnych Księży Proboszczów o wypełnienie ankiety i podanie aktualnych danych. Ankietę można dostarczyć do Wydziału Katechetycznego osobiście lub pocztą elektroniczną na adres wnkpraga@interia.pl.

Ankieta

Ks. Artur Staniszewski
Dod. Ks. Adam Banaszek 14.09.2010 o 11.59, akt. 15.09.2010 o 11.17