Diecezja Warszawsko-Praska
Szkolenie wolontariuszy hospicyjnych
Październik / listopad 2010

Zapraszamy na szkolenie
dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych


23-24 października 2010r. – I część

13-14 listopada 2010r. – II część

w soboty: godz. 900 - 1800
w niedziele: godz. 900 - 1600

Szkolenie dla osób pełnoletnich

Ośrodek Hospicjum Domowe
ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa
tel. 0-22 679-67-00
e-mail:hospicjum@marianie.pl

Dod. Ks. Wojciech Lipka 13.09.2010 o 15.25, akt. 13.09.2010 o 17.57