Diecezja Warszawsko-Praska
Zestaw programów i podręczników do nauczania religii
W roku szkolnym 2010/11 w Diecezji Warszawsko-Praskiej

PRZEDSZKOLE

Nr programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004
Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech

CZTEROLATKI

Podręcznik: nr AZ-01-04/3-0 - Bóg kocha dzieci, red. D. Kurpiński, J. Snopek Jedność, Kielce

PIĘCIOLATKI

Podręcznik: nr AZ-01-04/3-0 - Jestem dzieckiem Bożym, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce

KLASA 0

Podręcznik: nr AZ-03-04/3-1 - Kocham dobrego Boga, red. D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala, Jedność, Kielce

Zeszyt ćwiczeń: nr AZ-03-04/3-0 – W świecie mojego Boga, M. Piątek, Jedność, Kielce

Do każdej grupy wiekowej są dostępne podręczniki metodyczne i pomoce.

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY I - III

Nr programu: AZ-1-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Bożymi

KLASA I:

Tytuł programu: W domu Bożym i rodzinie Jezusa
Podręcznik: nr WP-11-01/1-41 - R. Szewczyk, Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

KLASA II:

Tytuł programu: Bliscy Sercu Jezusa
Podręcznik: nr WP-12-01/1-41 - red. R. Szewczyk, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

KLASA III:

Tytuł programu: Jezusowa wspólnota serc
Podręcznik: nr WP-13-01/1-41 - red. R. Szewczyk, Abyście szli i owoc przynosili, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY IV - VI

Nr programu: AZ-2-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Wezwani przez Boga

KLASA IV:

Tytuł programu: Powołani przez Boga Ojca
Podręcznik: nr WP-21-01/1-41 - R. Szewczyk, Wezwałem cię po imieniu, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

KLASA V:

Tytuł programu: Umiłowani w Jezusie Chrystusie
Podręcznik: nr WP-22-01/1-41 - red. R. Szewczyk, Wy jesteście przyjaciółmi moimi, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

KLASA VI:

Tytuł programu: Uświęceni w Duchu Świętym
Podręcznik: nr WP-23-01/1-41 - red. R. Szewczyk, Idźcie na cały świat, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

GIMNAZJUM

Nr programu: AZ-3-02/3 z 27 II 2002
Tytuł programu: Iść za Jezusemopr. P. Tomasik

KLASA I:

Podręcznik: nr AZ-31-02/3-0 - P. Tomasik, Słowo blisko ciebie, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

KLASA II:

Podręcznik: nr AZ-32-02/3-0 - P. Tomasik, Dom na skale, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

KLASA III:

Podręcznik: nr AZ-33-02/3-0 - P. Tomasik, Tak niech świeci wasze światło, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

PONADGIMNAZJALNE - LICEUM I TECHNIKUM

Nr programu: AZ-4-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

KLASA I:

Tytuł programu: Świadek Chrystusa w Kościele

 • Podręcznik: nr WP-41-01/1-4 - M. Hołuj, Ku pełni człowieczeństwa w Kościele Chrystusowym, Wydawnictwo Warszawsko – Praskie, Warszawa (brak podręczników)
 • Podręcznik: nr AZ-41-01/1-1 – red. Z. Marek, Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, WAM, Kraków
 • Podręcznik: nr AZ-41-01/1-2 – red. J. Szpet, D. Jackowiak. Świadek Chrystusa w Kościele, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
KLASA II:

Tytuł programu: Świadek Chrystusa w świecie

 • Podręcznik: nrWP-42-01/1-4 - K. Waligóra, Chrześcijańskie posłan­nictwo w świecie, Wydawnictwo Warszawsko – Praskie, Warszawa (brak podręczników)
 • Podręcznik: nr AZ-42-01/1-1 – red. Z. Marek, Jestem świadkiem Chrystusa w świecie, WAM, Kraków
 • Podręcznik: nr AZ 41-01/1-2 – red. J. Szpet, D. Jackowiak, Świadek Chrystusa w świecie, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
KLASA III:

Tytuł programu: Świadek Chrystusa w rodzinie

 • Podręcznik: nr WP-43-01/1-4 - M. Kruszewski, M. Walaszczyk, Powołani do miłości i małżeństwa, Wydawnictwo Warszawsko – Praskie, Warszawa
 • Podręcznik: nr AZ-43-01/1-1 – red. Z. Marek, Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, WAM, Kraków
 • Podręcznik: nr AZ-43-01/1-2 – red. J. Szpet, D. Jackowiak. Świadek Chrystusa w rodzinie, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

PONADGIMNAZJALNE - SZKOŁA ZAWODOWA

Nr programu: AZ-5-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Z Chrystusem

KLASA I:

Podręcznik: nr AZ-51-01/1-1 - red. Z. Marek, Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie, WAM, Kraków

KLASA II:

Podręcznik: nr AZ-52-01/1-1 - red. Z. Marek, Ze Zmartwychwstałym w rodzinie, WAM, Kraków

SZKOŁY SPECJALNE

 • AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2011.
 • AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); na czas nieokreślony.
 • AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2011.
 • AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); na czas nieokreślony.
 • AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; na czas nieokreślony.
 • AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); na czas nieokreślony.
 • AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); na czas nieokreślony.
 • AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); na czas nieokreślony.
Dod. Ks. Artur Staniszewski 17.08.2010 o 10.51, akt. 13.09.2010 o 19.06