Diecezja Warszawsko-Praska
Program Odprawy Katechetycznej
30, 31 SIERPNIA 2010 – godz. 10.00
  1. Modlitwa do Ducha Świętego
  2. Powitanie Księdza Arcybiskupa, Gości, wszystkich duszpasterzy i katechetów
  3. Referat ks. prof. Roman Murawski - „Jan Paweł II o katechetach – nauczycielach religii”
  4. Wystąpienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pana Karola Semika
  5. Wystąpienie Przedstawicieli Kuratorium
  6. Wprowadzenie w rok szk. 20010/2011
  7. Krótkie wystąpienia informacyjne przedstawicieli agend diecezjalnych i innych
  8. Słowo Księdza Arcybiskupa i błogosławieństwo pasterskie

Zapraszamy Księży, Siostry zakonne i Katechetów świeckich.

Dod. Ks. Artur Staniszewski 17.08.2010 o 10.11, akt. 13.09.2010 o 19.07