diecezja.waw.pl/1935Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat Biskupów Katolickich na Białorusi na temat in vitro
Mińsk 28 czerwca 2010 roku

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Każde życie pochodzi od Boga i jedynie On jest Jego Panem. Tylko On jako Stwórca decyduje o powstaniu i końcu życia ludzkiego. Stąd też Kościół jako instytucja założona przez Jezusa Chrystusa od swego początku stoi na straży godności człowieka. Godność osoby ludzkiej wyrażana jest miedzy innymi przez uszanowanie i bronienie jeśli trzeba życia ludzkiego od jego początku aż do naturalnej śmierci.

Niestety jak zauważamy pojawia się coraz więcej zagrożeń związanych z brakiem szacunku dla ludzkiego życia, co w konsekwencji prowadzi do śmierci osoby. Pod płaszczem rzekomej pomocy małżeństwom mającym problemy z poczęciem potomstwa proponuje się tzw. metodę in vitro (Экстракорпоральное оплодотворение ЭКО) akceptowaną i wspieraną przez rządy wielu państw, w tym również i naszego państwa.

Wielu katolików zapytanych, co sądzą o sztucznym zapłodnieniu in vitro (ЭКО) odpowiada wprost, że nie widzą w tym nic złego, ponieważ ci, którzy naturalnie nie mogą mieć potomstwa otrzymują je dzięki owej metodzie. Niestety podejście takie wynika z braku znajomości zasad moralnych Kościoła, jak również z braku prawdziwej wiedzy o tym, czym naprawdę jest praktyka in vitro (ЭКО). Dlatego w tym miejscu przypominamy, iż według nauczania Kościoła Katolickiego sztuczne zapłodnienie in vitro (ЭКО) jest moralnie naganne i niedopuszczalne.

Czym zatem jest tzw. in vitro (ЭКО)? Jest metodą wspomagania płodności polegającą na zapłodnieniu poza organizmem kobiety. Zapłodnienie to zawsze dokonuje się w sposób laboratoryjny. Można pytać dalej. Co w tym złego? In vitro (ЭКО) nazywane jako metoda leczenia bezpłodności jest błędną i fałszywą nazwą wprowadzającą prostego człowieka w błąd. W metodzie in vitro (ЭКО) nie szuka się przyczyn bezpłodności i nie zmierza się do jej wyleczenia.

Następnie praktyka in vitro (ЭКО) nie może być przyjęta jako moralnie dobra ponieważ w procesie tym dziecko traktowane jest nie jak dar Pana Boga, ale jako efekt zamówienia. Tymczasem nauczanie Kościoła mówi, że płodność jest ściśle związana z intymnym zbliżeniem dwojga ludzi – mężczyzny i kobiety otwartych na wolę Bożą.

I wreszcie zapłodnienie in vitro jest ukrytą formą aborcji i selekcją dzieci, które z punktu widzenia lekarzy nie rokują na przyszłość. Powołuje się tu do życia kilka zarodków, z których wybiera się niektóre. Reszta jest eliminowana czyli zabijana.

Tak więc, wynika z tego bardzo jasno, że rodzice, którzy decydują się na in vitro (ЭКО) pragnąc potomstwa, decydują się jednocześnie na zabicie tych, które nie przejdą selekcji. Wobec takich argumentów Kościół Katolicki mówi stanowczo nie zapłodnieniu in vitro (ЭКО). Jest ono moralnie niedopuszczalne i każdy, kto w jakikolwiek sposób angażuje się w tej dziedzinie popełnia grzech ciężki.

Czy jest zatem jakieś inne wyjście? Co Kościół może zaproponować małżeństwom pragnącym dzieci, a będących jednocześnie obarczonymi bezpłodnością? Owszem, są inne rozwiązania, różne od metody in vitro (ЭКО), które Kościół uznaje za moralnie poprawne. Do takich rozwiązań zaliczamy np. naprotechnologię.

Naprotechnologia, to leczenie bezpłodności całkowicie zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Zasadą jest tu rozpoznawanie i leczenie zaburzeń prokreacji bez stosowania sztucznych metod. Metoda ta osiąga sukcesy, szanując godność zarówno małżonków jak i lekarzy, a jej skuteczność przewyższa metodę in vitro (ЭКО). Jak podkreślił Papież Benedykt XVI „żadne zdobycze techniki nie zastąpią aktu wymiany miłości dwojga małżonków”.

A co z małżeństwami dla których naprotechnologia okazuje się bezskuteczną metodą leczenia? Może wobec was Pan Bóg ma szczególne plany. Są na świecie miliony dzieci porzuconych przez swoich biologicznych rodziców, dzieci które pragną ciepła rodzinnego. Może właśnie adopcja jest odpowiedzią na wielkie pragnienie potomstwa. Takie rodzicielstwo będzie szlachetnym krokiem w stronę tych, którzy są bezbronni i potrzebują naszej miłości a jednocześnie sposobem na realizowanie ojcostwa i macierzyństwa.

Siostry i Bracia.
Mając na uwadze wielkość i skalę sztucznego zapłodnienia zarówno na świecie jak i w naszym kraju zwracamy się do wszystkich Was, byście zachowali Prawo Boże, broniące życia ludzkiego. Zwracamy się do wszystkich małżeństw, które cierpią na bezpłodność. Szukajcie innych metod rozwiązania bezpłodności, różnych od in vitro (ЭКО), bo takie są, i są one moralnie dopuszczalne.

Nie bawcie się życiem ludzkim, bo każde życie pochodzi od Boga i jedynie On jest Jego Panem. Tylko On jako Stwórca decyduje o powstaniu i końcu życia ludzkiego. Modlimy się za wszystkich was, abyście mieli odwagę bronić życia ludzkiego i na ten trud udzielamy Wam Pasterskiego Błogosławieństwa.

Katoliccy Biskupi na Białorusi

artykuł KAI

Dokument został dodany dnia 7.07.2010 o 1.09, ostatnio aktualizowany 27.08.2014 o 6.33