Diecezja Warszawsko-Praska
Niedziela Ad Gentes
28 lutego 2010

Księże Proboszczu,
Księża Katecheci i Wikariusze,
Bracia i Siostry, Przyjaciele Misji!

Jak co roku, w II Niedzielę Wielkiego Postu pragniemy pamiętać o ponad 2.100 polskich misjonarzach pracujących w 94 krajach świata. Są oni świadkami prawdy, że Bóg jest Miłością i kocha każdego bez wyjątku.

Dawanie świadectwa Miłości przez misjonarzy polega przede wszystkim na głoszeniu Słowa i udzielaniu sakramentów, wspieraniu integralnego rozwoju człowieka poprzez edukację, ochronę życia i zdrowia oraz promowanie sprawiedliwości i pokoju. Oddanie się temu dziełu wymaga od nich autentycznego pokochania tych, do których zostali posłani, całkowitego oddania się im wzorem Apostoła Narodów, który w 1 Liście do Tesaloniczan pisał: „Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze tak bowiem staliście się nam drodzy” (1 Tes 2,8).

Miłość do Boga i człowieka przynagla nas, abyśmy darem uczynków pokutnych wspierali misjonarzy w ich posłudze ewangelizacyjnej. Oni potrzebują naszej solidarności, która jest znakiem Bożego błogosławieństwa i więzi z Kościołem lokalnym, który ich posłał.

Niech tegoroczna Niedziela „Ad Gentes” będzie szczególnym czasem modlitwy i postu w intencji misjonarzy. Możemy także ich wspomóc poprzez jałmużnę wielkopostną. Dlatego prosimy Was, drodzy Bracia i Siostry – zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski – o misyjną jałmużnę, zbieraną do puszek w kościołach i kaplicach w całym kraju na rzecz Dzieła Pomocy „Ad Gentes” w dniu 28 lutego 2010 r. Zebrane ofiary pomogą misjonarzom realizować dzieła ewangelizacyjne i humanitarne.

Informujemy również o kontynuowaniu zapoczątkowanej w ubiegłym roku SMS-owej formie wspierania posługi polskich misjonarzy poprzez wysyłanie wiadomości o treści "Misje" na numer 72032 (koszt 2,44 PLN z VAT). SMS-a można przesłać za pośrednictwem wszystkich operatorów telefonii komórkowej, którzy zrezygnowali z własnych dochodów związanych z tą akcją.

Wyrażając wdzięczność za zrozumienie, współpracę i ofiarność, życzymy owocnego przeżywania Wielkiego Postu – spotkania z Miłością Ukrzyżowaną i Zmartwychwstałą – Jezusem Chrystusem, jedynym Zbawicielem człowieka.

+ Wiktor Skworc
Przewodniczący
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Ks. Marek A. Gałuszka
Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”

Plakat do pobrania

Za pieniądze z ubiegłorocznej zbiórki w II Niedzielę Wielkiego Postu (8 III 2009 r.), udało się sfinansować 124 projekty. Zakup lekarstw dla przychodni w Jamajce, budowa i wyposażenie sali porodowej w Kongo czy zakup materiałów i narzędzi ortopedycznych w Papui Nowej Gwinei to przykłady kilku z 13 zrealizowanych projektów medycznych. Wśród 16 projektów edukacyjnych znalazły się m.in. kursy przysposabiające do zawodu dla uchodźców sudańskich w Egipcie i realizacja systemu uzyskiwania i przechowywania wody w Ruandzie. Jednym z 7 projektów charytatywnych był zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i dożywianie dzieci w przedszkolu w Kamerunie. Zrealizowano także 88 projektów ogólnych. Objęły one formację misjonarzy świeckich w Brazylii, a także pomoc materialną w budowie Centrum Pastoralnego w Peru, sali katechetycznej w Kamerunie, remoncie zakrystii w Senegalu. Za zebrane w Polsce pieniądze kupiono też Pismo Święte i śpiewniki kościelne w Nikaragui.

Wsparcie finansowe dla misjonarzy „Ad Gentes” uzyskuje nie tylko poprzez misyjną zbiórkę w kościołach, ale także m.in. dzięki SMS-owej akcji „Pomóż polskim misjonarzom”. Wystarczy wysłać wiadomość o treści „Misje” na numer 72032 (koszt 2,44 PLN z VAT). W ramach tej akcji Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zrealizowało już ponad 64 projekty edukacyjne i charytatywne m.in. w Tunezji, Kenii, Indiach, Boliwii i Kazachstanie.

W ubiegłym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zainicjowało Msze św. w intencji darczyńców, wspierających misje. Odbywają się one każdego miesiąca, w różnych kościołach Warszawy. W tym miesiącu Eucharystia zostanie odprawiona w czwartek, 25 lutego 2010 r. o godz. 17.30 w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski i erygowane 3 października 2005 r. dekretem przewodniczącego KEP, abp. Józefa Michalika. Jego celem jest wspieranie polskich misjonarzy w realizacji ich misji oraz charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, a także gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy polskich i animacja misyjna w Polsce.

tel. +48 22 743 95 24
03-729 Warszawa
ul. Byszewska 1
DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

www.adgentes.misje.pl
e-mail: adgentes@misje.pl
konto: 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506

Dod. Ks. Wojciech Lipka 24.02.2010 o 11.34, akt. 14.04.2013 o 19.56