Diecezja Warszawsko-Praska
Modlitwa w intencji życia i płodności małżeńskiej
Z Listu do Kapłanów Księdza Arcybiskupa

Każda parafia Diecezji Warszawsko-Praskiej zostaje zobowiązana do następujących form modlitwy:

1. Po każdej Mszy Świętej należy odmówić modlitwę Sługi Bożego Jana Pawła II z Encykliki Evangelium Vitae.

2. W każdym tygodniu należy umożliwić adorację Najświętszego Sakramentu w intencji życia i płodności małżeńskiej.

3. Raz w miesiącu konieczne jest zorganizowanie nabożeństwa dziękczynno-błagalnego z katechezą nt. Encykliki Evangelium Vitae.

4. Te same treści powinno się uwzględnić w homiliach, katechezie i przygotowaniu do sakramentów świętych.

5. Modlitewna mobilizacja trwać będzie do Świąt Bożego Narodzenia.

Wierzymy w moc Ducha i siłę wspólnej modlitwy, która może zmienić losy kraju. Doświadczyli tego Austriacy w 1955 roku, gdy po 7 latach opuściły ich bez walki okupacyjne wojska radzieckie, oraz Filipińczycy w roku 1986, gdy podczas rewolucji różańcowej obalili despotyczny rząd Markosa.

Wszystkich powierzam opiece i orędownictwu Patronki Diecezji Matki Bożej Zwycięskiej.

Warszawa, 1 października 2009 roku


+ Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski


Modlitwa Sługi Bożego Jana Pawła II z Encykliki Evangelium Vitae

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 24.11.2009 o 10.51