Diecezja Warszawsko-Praska
Msza w intencji Jana Pawła II
Katedra DW-P, 9 kwietnia

Wielebni Księża Proboszczowie
Diecezji Warszawsko-Praskiej

Spełniając prośbę Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedzianą w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2002: „nie ustawajcie w tej modlitwie – jeszcze raz powtarzam – za życia mojego i po śmierci”. Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głodź, Ordynariusz naszej Diecezji, zaprasza kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich świeckich na Mszę Świętą w intencji Jana Pawła II, która zostanie odprawiona w Katedrze Św. Floriana dokładnie w siedem dni od spotkania Ojca Świętego z Panem – dnia 9 kwietnia (sobota) o godz. 21.00.

Wszystkich kapłanów zapraszamy do koncelebry, prosząc o zabranie ze sobą alby i białej stuły.

Kanclerz Kurii
Ks. Romuald Kamiński

Dod. Ks. Wojciech Lipka 5.04.2005 o 14.47