DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
ul. Kinowa 19, Warszawa

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oferuje możliwość skorzystania z konsultacji i psychoterapii w zakresie: problematyki DDA i DDD, zaburzeń osobowości, nerwic i zaburzeń psychosomatycznych, kryzysów, problemów w relacjach, problemów związanych z sektami.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Zapisy na konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.30-16.30 pod numerem: 697-011-207.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc ludziom na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka uwzględniającej wymiary biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w grudniu 1993 r. przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy, jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich". Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

Osoby przeżywające trudności, kryzysy, konflikty wewnętrzne, zaburzenia nerwicowe i psychotyczne, osoby uzależnione i współuzależnione zapraszamy do skorzystania z naszych ośrodków:

 • Ośrodek Pomocy Psychologicznej INTEGRA
  ul. Wilcza 66/68
  00-679 Warszawa
  tel. 697 011 207 (pon. - pt. od godz. 9 do 20)
  e-mail: integra@spch.pl; strona internetowa: www.integra.spch.pl
 • Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh i Caritas A.W.,
  ul. Mariensztat 8
  00-302 Warszawa
  tel. 22-828 54 83 (pon. - pt. od godz. 8 do godz. 20, w sob. 8 do 14)
 • Filia WIERZBNO
  ul. Jacka Kaczmarskiego 98A
  02-679 Warszawa
  tel. 505 334 217 (pon. - czw. od godz. 16.30 do 19.30)
 • Katolicki Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej
  Dom Rekolekcyjno-Formacyjny WMSD
  ul. Dewajtis 3
  01-815 Warszawa
  poradnia@dewajtis.pl
Dod. Ks. Wojciech Lipka 5.10.2009 o 13.53, akt. 11.12.2018 o 10.35