Diecezja Warszawsko-Praska
Pola Nadziei 2009/2010
Październik i listopad 2009

Nasza praca to nie tylko służba umierającym, to nie tylko tak potrzebne wsparcie dla osób w żałobie, ale także nieustanne wnoszenie do społeczeństwa źródeł nadziei, że zawsze można pomóc bardzo cierpiącym osobom.

Dlatego na ile możemy szkolimy młodzież, wolontariuszy, służbę zdrowia. Dlatego wykorzystujemy w miarę skromnych sił media, aby pokazywać jak rozumieć i jak wspierać różnych cierpiących ludzi.

Na świecie jest miejsce dla starszych, cierpiących i umierających - jesteśmy z nimi i uczymy szczególnie młodzież i rodzinę, jak być razem do końca.

W związku z tym, że NFZ opłaca każdego roku tylko 70% naszych kosztów medycznych każdy grosz jest dla nas ważny. To także ważny element akcji - malutkie datki tysięcy ludzi dobrej woli.

Żonkilowe „Pola Nadziei" są znakami przypominającymi, że są ludzie którzy z nadzieją podchodzą do wielkich problemów cierpiących ludzi. Cebulki żonkili są symbolem akcji oraz są niepowtarzalnymi cegiełkami. Przygotowując żonkilowe „Pola Nadziei" zbierane są datki na prowadzenie opieki nad nieuleczalnie chorymi oraz nad osobami w żałobie.

Zasadniczy czas sadzenia żonkilowych „Pól Nadziei" to tradycyjnie 1 - 11 października 2009 r.


Z akcja wiążą się w naszym Hospicjum następujące wydarzenia:

- 10 października 2009 - koncert „Głosy dla hospicjów" w ramach Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej - na który zapraszamy chętnych wykonawców

- 11 października 2009 - międzynarodowy dzień hospicjów

- 20 października 2009 (godz. 14:00-18:00) -szkolenie dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz średnich „ABC pomocy ciężko chorym"

- 24-25 października 2009 (godz. 9:00-18:00) - I część szkolenia dla pełnoletnich kandydatów na wolontariuszy

- 5 listopada 2009, godz. 17:00, kościół na ul. Wileńskiej -zaduszkowy koncert dla rodzin zmarłych pacjentów - szukamy wykonawców

- 7-8 listopada 2009 (godz. 9:00-18:00) -II część szkolenia dla pełnoletnich kandydatów na wolontariuszy

- zapraszamy na żonkilowy konkursy: dla dzieci tradycyjnie na bożonarodzeniową kartkę świąteczna dla chorych, dla młodzieży na konkurs literacki na temat: „Młody człowiek potrafi kochać i pomagać"

Cebulki można zamawiać w:
Ośrodek Hospicjum Domowe
ul. Tykocińska 27/35
telefonicznie: (22) 679-67-00
przez e-mail: hospicjum@marianie.pl

Osoby odpowiedzialne za organizację akcji:
Ks. Andrzej Dziedziul (603-872-509) i p. Barbara Kierska
http://www.hospicjum-domowe.waw.pl/
http://www.polanadziei.pl/

Regulamin Konkursu „ZNAKI NADZIEI"
poświęconego ludziom niepełnosprawnym i nieuleczalnie chorym

Cel: uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób chorych i niepełnosprawnych, szczególnie ich rówieśników.

1. Formy prac konkursowych:
a) plastyczna - kartka świąteczna dla chorego „Ubogi Jezus w Betlejem nadzieją dla ubogich" wykonana techniką dowolną. Kartki w okresie Bożego Narodzenia zostaną przekazane naszym podopiecznym oraz inny osobom chorym;
b) literacka - dowolny gatunek literacki: „Młody człowiek potrafi kochać i pomagać" Prace (max. na 4 strony w formacie A4, wydruk komputerowy lub czytelne pismo.

2.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie:
a) dzieci z przedszkoli (kartka świąteczna dla chorych)
b) szkół podstawowych (kartka świąteczna dla chorych)
c)gimnazjów (praca literacka)
d)szkół średnich (praca literacka)

3. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zawierającą następujące dane:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora (-ów)
- wiek autora (-ów)
- nazwę i adres szkoły
- telefon kontaktowy
- zgoda na wykorzystanie prac przez Hospicjum

4. Prace prosimy przesyłać na adres:
Hospicjum Domowe
ul. Tykocińska 27/35
03 - 545 Warszawa

5. Terminy upływają (decyduje data stempla pocztowego):
30.11.2009 - kartka świąteczna
28.02.2010 - praca literacka.

6. Z jednej szkoły można przesłać maksymalnie:
a) w kategorii kartka świąteczna dla chorych - 10 prac
b) w kategorii praca literacka - 5 prac

7. Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która wybierze najciekawsze prace i przyzna nagrody oraz wyróżnienia

8. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi na specjalnie zorganizowanej uroczystości (miejsce i godzina będą podane w późniejszym terminie):
- w kategorii kartka świąteczna do dnia 15.12.2009
- w kategoriach praca literacka do dnia 15.03.2010

Dod. Ks. Wojciech Lipka 25.09.2009 o 0.34, akt. 25.09.2009 o 0.45