Diecezja Warszawsko-Praska
Adoracja – w centrum warszawskiej Pragi

W największej parafii na warszawskiej Pradze od 31 marca można adorować przez cały dzień Najświętszy Sakrament. Do dolnego kościoła w 35-tysięcznej parafii pw. Nawrócenia św. Pawła przychodzą na modlitwę mieszkańcy Grochowa.

Codzienna adoracja rozpoczyna się o godz. 9.30 i trwa do 18 wieczorem. Na chwile modlitwy w ciągu dnia do kościoła „wpadają” nie tylko emeryci, ale także – na ogół przed pracą – parafianie w średnim wieku i studenci przed zajęciami na uczelni.

Modlitewna inicjatywa proboszcza i parafian związana jest z ogłoszonym przez Jana Pawła II Rokiem Eucharystii. „To odpowiedź na apel Ojca Świętego o jeszcze większe umiłowanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Jego adorowanie” – zapewnia proboszcz ks. Adam Szkóp.

Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła jest jedną z największych w diecezji warszawsko-praskiej. Erygował ją w 1948 roku – na kilka miesięcy przed swoją śmiercią – kard. August Hlond. Dopiero po 28 latach od jej powstania, władze komunistyczne wydały zgodę na budowę kościoła. Nową świątynię poświęcił przed 20 laty kard. Józef Glemp.

Obecnie przy parafii prężnie działa m.in. duszpasterstwo osób specjalnej troski, regularnie odbywają się konwersatoria dla dorosłych oraz spotkania duszpasterskie dla związków niesakramentalnych. Swoją formację proponują także ruchy katolickie: Światło-Życie, Rodzin Nazaretańskich a także Akcja Katolicka. Natomiast sam proboszcz – niegdyś misjonarz – odpowiada w diecezji warszawsko-praskiej za przygotowanie świeckich misjonarzy do wyjazdu na misje (w ramach Instytutu Misyjnego Laikatu).

Anna Wojtas
Dod. Anna Wojtas 31.03.2005 o 22.14