Diecezja Warszawsko-Praska
Translokaty 2009
aula Kurii, 22 czerwca, godz. 12.00

Ks. Abramowski Krzysztof odchodzi z parafii MB Królowej Polskich Męczenników Wwa – Grochów do Św. Wincentego w Wwa – Bródno

Ks. Adler Paweł wraca z Duszpasterstwa Polaków w Irlandii na wikariusza parafii MB Królowej Polskich Męczenników Wwa – Grochów

Ks. Bajger Piotr wraca z pracy w Archidiecezji Mińsko – Mohylewskiej (Białoruś) na probację w Zakonie Karmelitów Bosych

Ks. Białobrzeski Paweł odchodzi z parafii Wiązowna do parafii Wieliszew

Ks. Chojnicki Grzegorz odchodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach na wikariusza parafii Nawrócenia Św. Pawła Wwa – Grochów

Ks. Cudny Paweł odchodzi z parafii Stanisławów k. Mińska do parafii Narodzenia NMP w Mińsku Maz.

Ks. Cymerman Paweł odchodzi z parafii Św. Patryka Wwa – Orlik do parafii Narodzenia NMP Wwa – Płudy

Ks. Dec Mirosław odchodzi z parafii MB Anielskiej Wwa – Radość do Nawrócenia Św. Pawła Wwa – Grochów

Ks. Dobosz Ryszard odchodzi z wicedyrektora Cmentarza na Marysinie Wawerskim na proboszcza parafii Miąse

Ks. Dudzik Andrzej wraca z pracy w Archidiecezji Moskiewskiej (Rosja) do Centrum Formacji Misyjnej Wwa (przygotowanie do wyjazdu do Afryki)

Ks. Filipowicz Krzysztof odchodzi z kapelana Szkół Felicjańskich Wwa- Marysin Wawerski na wikariusza parafii MB Królowej Polskich Męczenników Wwa – Grochów

Ks. Galikowski Adam odchodzi z parafii MB Królowej Polski Otwock – Kresy do pracy w Polskiej Misji Katolickiej (Francja)

Ks. Gawor Andrzej odchodzi z parafii Kołbiel do parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach

Ks. Gaworek Sylwester odchodzi z rezydenta parafii Św. Jakuba Wwa – Tarchomin na rezydenta parafii Św. Franciszka Wwa – Tarchomin

Ks. Gładki Roger odchodzi z parafii Św. Antoniego w Mińsku Maz. do parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu

Ks. Główka Piotr odchodzi z parafii NMP Matki Kościoła w Sulejówku do pracy w Diecezji Kamieniecko – Podolskiej (Ukraina)

Ks. Gosik Mariusz odchodzi z rezydenta parafii Św. Jadwigi Wwa Pelcowizna na wikariusza parafii Św. Hieronima w Wwa – Stara Miłosna

Ks. Grzymkiewicz Grzegorz odchodzi z wikariusza parafii Św. Faustyny Wwa – Bródno na kapelana Szkół Felicjańskich w Marysinie

Ks. Hasior Konrad odchodzi z parafii Narodzenia NMP w Mińsku Maz. do parafii MB Królowej Polski Wwa – Anin

Ks. Jaśkowski Marek odchodzi z parafii Miłosierdzia Bożego Wwa – Saska Kępa do pracy w Diecezji Nowosybirskiej (Rosja)

Ks. Kalinowski Tomasz odchodzi z parafii Poświętne do parafii Św. Feliksa Wwa – Marysin Wawerski

Ks. Kaściński Rafał odchodzi z parafii MB Częstochowskiej w Otwocku – Świdrze do parafii MB Anielskiej Wwa – Radość

Ks. Kazimierczuk Tomasz odchodzi z wikariusza parafii Św. Wincentego a Paulo Wwa – Bródno na Wicedyrektora Cmentarza na Marysinie Wawerskim

Ks. Kielczyk Sławomir odchodzi z parafii MB Królowej Polski w W-wa – Anin do parafii Wniebowzięcia NMP Wwa – Zerzeń

Ks. Kołak Jacek odchodzi z parafii Św. Feliksa Wwa- Marysin Wawerski do MB Królowej Polski w Markach

Ks. Kontraktowicz Marcin odchodzi z parafii Św. Hieronima Wwa – Stara Miłosna do parafii Radzymin

Ks. Kopczyński Janusz odchodzi z wikariusza parafii Nawrócenia Św. Pawła Ap. Wwa – Grochów na dyrektora ośrodka ARKA (ul. Grochowska)

Ks. Korczak Jakub odchodzi z wikariusza parafii Radzymin na kapelana DPS SS. MB Miłosierdzia (ul. Hetmańska, Wwa)

Ks. Kosewski Maciej z wikariusza parafii Narodzenia NMP Wwa – Płudy na rezydenta parafii Narodzenia NMP Wwa – Płudy

Ks. Kowalczyk Jakub z kapelana DPS SS. MB Miłosierdzia (ul Hetmańska, Wwa) na rezydenta parafii Św. Jakuba Wwa – Tarchomin i kapelana DPS (ul Mehoffera, Wwa)

Ks. Kozera Krzysztof odchodzi z parafii Św. Michała Arch. Wwa – Grodzisk do parafii Św. Wacława Wwa – Gocławek

Ks. Kraiński Wojciech odchodzi z parafii MB Królowej Polskich Męczenników Wwa – Grochów do parafii Chrystusa Króla Wwa – Targówek

Ks. Krupa Krzysztof odchodzi z wikariusza parafii Św. Michała Arch. w Nowym Dworze Maz. do tworzenia ośrodka duszpasterskiego na Skrzeszewie

Ks. Ludwiczak Przemysław odchodzi z dyrektora ośrodka ARKA na proboszcza parafii Grzebowilk

Ks. Mazurek Jarosław odchodzi z parafii MB Nieustającej Pomocy Wwa – Saska Kępa do parafii MB Różańcowej Wwa – Bródno

Ks. Mądry Albert odchodzi z parafii MB Częstochowskiej w Wołominie do parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach

Ks. Mikusek Robert odchodzi z parafii Narodzenia NMP w Mińsku Maz. do parafii MB Nieustającej Pomocy w Wwa – Saska Kępa

Ks. Mroziński Wiesław odchodzi z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce do Kałuszyna

Ks. Nowak Marek odchodzi z wikariusza parafii Św. Jana Kantego w Legionowie na studia (teologia duchowości w Rzymie)

Ks. Osiadacz Tomasz odchodzi z wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu na proboszcza parafii Starogród

Ks. Ostanek Norbert odchodzi z parafii Św. Jana Chrzciciela w Mińsku Maz. do parafii Karczew

Ks. Paska Marek odchodzi z parafii Św. Wacława Wwa – Gocław do parafii Św. Michała Arch. Wwa – Grodzisk z obowiązkiem budowy na Lewandowie

Ks. Piotrkowicz Robert odchodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu do parafii Św. Michała Arch. w Nowym Dworze Maz.,

Ks. Powała Fabian odchodzi z wikariusza parafii MB Częstochowskiej w Wołominie na proboszcza parafii Trawy

Ks. Przywoźny Mariusz odchodzi z parafii Wniebowzięcia NPM Wwa – Zerzeń do parafii Św. Jana Chrzciciela w Mińsku Maz.

Ks. Reda Jarosław odchodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach do parafii Św. Jerzego w Zielonce

Ks. Rogowski Paweł odchodzi z parafii Karczew do parafii Miłosierdzia Bożego Wwa – Grochów

Ks. Rudzki Paweł odchodzi z parafii NSPJ W-wa – Falenica do parafii Św. Ap. Jana i Pawła Wwa – Grochów

Ks. Rybicki Andrzej odchodzi z parafii Nawrócenia Św. Pawła Ap. Wwa – Grochów do parafii Św. Patryka Wwa – Gocław

Ks. Rychowiecki Stanisław odchodzi z parafii MB Królowej Polski w Wołominie do parafii Nawrócenia Św. Pawła Ap. Wwa – Grochów

Ks. Safader Sławomir odchodzi z parafii Św. Ap. Jana i Pawła Wwa Gocław do parafii Świętej Faustyny Wwa- Bródno

Ks. Sawicki Jan odchodzi z parafii Bożego Ciała Wwa – Kamionek do parafii Św. Patryka Wwa – Gocław

Ks. Skiba Edward odchodzi z rezydenta parafii Najcz. Serca Maryi Wwa – Grochów na wikariusza parafii Wiązowna

Ks. Skłucki Jerzy odchodzi z parafii MB Loretańskiej Wwa – Praga do parafii Wiązowna

Ks. Sołowiej Paweł odchodzi z parafii Chrystusa Króla Wwa – Targówek do parafii Dębe Wielkie

Ks. Stanaszek Mariusz odchodzi z wikariusza parafii Zagościniec na kapelana DPS w Mieni

Ks. Swędrowski Michał odchodzi z rezydenta parafii Nawrócenia Św. Pawła Ap. Wwa – Grochów na wikariusza MB Nieustającej Pomocy Wwa – Saska Kępa

Ks. Szałkowski Cezary odchodzi z parafii Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie do Bożego Ciała Wwa – Kamionek

Ks. Szczepaniuk Dariusz odchodzi z wikariusza parafii Św. Ap. Jana i Pawła Wwa Gocław na rezydenta parafii MB Loretańskiej Wwa – Praga

Ks. Tarasiuk Tomasz odchodzi z parafii Kałuszyn do parafii Świętej Trójcy w Kobyłce

Ks. Tomasz Moczulski odchodzi z parafii MB Różańcowej Wwa – Bródno do parafii Św. Antoniego w Mińsku Maz

Ks. Trzciński Paweł odchodzi z parafii Nawrócenia Św. Pawła Ap. Wwa – Grochów do parafii Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie

Ks. Turek Jacek odchodzi z parafii MB Królowej Polski w Markach-Pustelniku do Centrum Formacji Misyjnej Wwa (przygotowanie do wyjazdu do Afryki)

Ks. Turek Łukasz odchodzi z parafii Św. O. Pio Wwa – Grochów do parafii MB Częstochowskiej w Wołominie

Ks. Wedziuk Mariusz zwolniony z kapelana Instytutu Kardiologii na Dyrektora Programowego Radia Warszawa

Ks. Węglarz Krzysztof odchodzi z parafii Św. Patryka Wwa – Orlik do parafii MB Królowej Polski Otwock – Kresy

Ks. Włodkowski Mariusz odchodzi z parafii Dębe Wielkie do parafii Św. Hieronima Wwa – Stara Miłosna

Ks. Wyszyński Piotr odchodzi z kapelana DPS w Mieni na wikariusza parafii Narodzenia NMP w Mińsku Maz.

Ks. Wyszyński Sławomir odchodzi z parafii MB Nieustającej Pomocy Wwa – Saska Kępa do parafii Stanisławów k. Mińska

Ks. Zajkowski Andrzej wraca z urlopu zdrowotnego na wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu

Ks. Zawadka Artur odchodzi z parafii Św. Jerzego w Zielonce do parafii Najśw. Serca Pana Jezusa Wwa – Falenica

Ks. Ziółkowski Robert odchodzi z parafii Wieliszew do MB Loretańskiej Wwa – Praga

Dod. Ks. Wojciech Lipka 22.06.2009 o 22.39, akt. 1.10.2009 o 23.25
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.