Diecezja Warszawsko-Praska
Materia Eucharystii
Warto wiedzieć i przestrzegać

Przypomnienie w sprawie materii Eucharystii


1 „Eucharystia jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego». «Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha»” (KKK, 1324). Dlatego Kościół troszczy się o wszystkie szczegóły dotyczące świętej celebracji Eucharystii.

2. Niniejsze przypomnienie odnosi się do materii Eucharystii. Chleb oraz wino, które mają być używane w czasie sprawowania Mszy świętej, muszą spełniać wymogi określone przepisami Kościoła.


3. Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi:

Kan. 924 – § 1. Najświętsza Ofiara eucharystyczna powinna być sprawowana z chleba i wina, do którego należy dodać trochę wody.

§ 2. Chleb winien być czysto pszenny i świeżo upieczony, aby nie było żadnego niebezpieczeństwa zepsucia.

§ 3. Wino powinno być naturalne z owocu winnego i nie zepsute.

Kan. 925 – Komunii świętej należy udzielać tylko pod postacią chleba, albo, zgodnie z przepisami liturgicznymi, pod obiema postaciami; w wypadku zaś konieczności, także tylko pod postacią wina.

Kan. 926 – Przy sprawowaniu Eucharystii, według starożytnej tradycji Kościoła łacińskiego, kapłan winien używać chleba przaśnego, gdziekolwiek odprawia.


Sytuacje szczególne

4. W przygotowaniu chleba i wina jako materii Eucharystii zdarzają się sytuacje szczególne. Należy w takich przypadkach zapoznać się z dokumentami Kościoła i je stosować.

5. Osoby chore na celiakię nie mogą spożywać glutenu, czyli białek roślinnych zawartych w zbożach, a więc także w chlebie. Mogą one przyjmować Komunię świętą pod postacią wina lub korzystać ze specjalnie przygotowanych komunikantów zawierających niewielką ilość glutenu. W tej sprawie należy stosować na stępujące zasady:

a) „Jeśli chodzi o pozwolenie na użycie chleba z niewielką zawartością glutenu: Może być udzielone przez Ordynariuszy kapłanom i świeckim chorym na celiakię, po wcześniejszym przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. Warunki ważności materii: 1) specjalne hostie «quibus glutinum ablatum est» są materią nieważną; 2) są natomiast materią ważną, jeśli jest w nich obecna ilość glutenu wystarczająca do otrzymania wypieku chleba, nie zostały dodane materie obce, a postępowanie zastosowane do ich otrzymania w żadnym wypadku nie zmienia istoty chleba” (Dekret Kongregacji Nauki Wiary z dnia 19 czerwca 1995 roku, Anamnesis 36(2004), s. 20).

b) Biskupi polscy zachęcali w 2004 r., aby osobom chorym na celiakię proponować przyjmowanie Komunii świętej pod postacią wina (Por. Nota Konferencji Episkopatu Polski z 30 kwietnia 2004, Anamnesis 39(2004), s. 36), na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniu 11 marca 2009 r. zezwolili na używanie hostii niskoglutenowych.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 6.05.2009 o 0.45