diecezja.waw.pl/150Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Zbiórka na ofiary tsunami
Do puszek w niedzielę 9 lub 16 stycznia

Czcigodny Księże Proboszczu!

W nawiązaniu do apelu wystosowanego przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w krajach Południowo-Wschodniej Azji zwracamy się do Księdza Proboszcza o przeprowadzenie zbiórki ofiar pieniężnych do puszek w niedzielę 9 lub 16 stycznia albo w innym dogodnym terminie (niektórzy Księża Proboszczowie już przeprowadzili taką zbiórkę).

Zebrane ofiary proszę przekazywać do naszej diecezjalnej Caritas, do Kurii lub (w ostateczności – z racji na łatwiejsze przypisanie ofiar do diecezji) na konto Caritas Polska:
PKO BP A.A. l Oddział w Warszawie
70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Z dopiskiem: trzęsienie ziemi w Azji

Niech spotkanie z Miłością Nowonarodzonego Chrystusa jeszcze bardziej otworzy nas na potrzeby naszych bliźnich.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2005 r.


Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu
Ks. Romuald Kamiński
Kanclerz Kurii
Ks. dr Marek Sędek
Referent Wydziału

Duszpasterstwa
Dokument został dodany dnia 4.01.2005 o 23.19