Diecezja Warszawsko-Praska
Koncerty noworoczne
Katedra, 9 i 16 stycznia

Czcigodny Księże Proboszczu!

W dniu 13 grudnia 2004 r. uroczystą Mszą Świętą w kaplicy Kurii Diecezjalnej koncertem muzycznym „A to Polska właśnie" w wykonaniu znanych polskich artystów m.in. Stana Borysa, Jerzego Zelnika i innych oraz spotkaniem opłatkowym Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia i Duszpasterza Środowisk Twórczych i Sportu Księdza Andrzeja Chibowskiego z przedstawicielami władz Warszawy, świata kultury i sportu, rozpoczęło swoją działalność w Diecezji Warszawsko-Praskiej Duszpasterstwo Środowisk Twórczych i Sportu.

Pragnę poinformować, że w ramach działalności Duszpasterstwa, dnia 9 stycznia 2005 w Katedrze Warszawsko-Praskiej po Mszy Świętej o godz. 12.30 odbędzie się koncert Krzysztofa Krawczyka, w którym artysta wypowie i wyśpiewa swoje świadectwo zawierzenia Bogu.

Natomiast w dniu 16 stycznia 2005 r. również w Katedrze Św. Floriana o godz. 15.00 odbędzie się Uroczysty Koncert Kolęd i Pastorałek. Wystąpi Chór i Orkiestra Opery Kameralnej w Łodzi ze znanym Kazimierzem Kowalskim oraz inne zespoły i soliści. Koncertowi będzie towarzyszyć wystawa bożonarodzeniowych szopek dostarczonych do Katedry z poszczególnych parafii Diecezji Warszawsko-Praskiej. Najciekawsze szopki zostaną nagrodzone.

Wszystkich chętnych, a szczególnie młodzież diecezjalną, wszystkich tych, którzy pragną przeżyć radosny czas Bożego Narodzenia w obcowaniu z muzyką i sztuką na powyższe wydarzenia kulturalno-religijne zaprasza.

Ks. Andrzej Chibowski
Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Twórczych i Sportu


Warszawa, dnia 23 grudnia 2004 r.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 4.01.2005 o 23.09