Diecezja Warszawsko-Praska
Katolicki Festiwal Filmowy
Niepokalanów, maj 2009

Wasza Ekscelencjo!

Wyrażając serdeczne podziękowanie za tradycyjne wsparcie tej imprezy jaką jest Festiwal w Niepokalanowie – serdecznie zapraszamy na kolejny XXIV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2009, który odbędzie się w dniach od 15 do 17 maja 2009 roku.

Prosimy o wsparcie naszego Stowarzyszenia w jego pracach organizacyjnych, opartych na wolontariacie Będziemy wdzięczni za każda formę pomocy finansowej, organizacyjnej i modlitewnej udzielonej tej imprezie, tak ważnej nie tylko dla Polaków, ale dla twórców i miłośników filmu na całym świecie. Na ubiegłoroczny Festiwal w roku 2008 zgłoszono ponad 200 filmów, programów telewizyjnych, radiowych i multimedialnych z 15 krajów: Australii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Indii, Indonezji, Kanady, Kenii, Łotwy, Węgier, Włoch, Rosji, Słowacji, i Polski.

Prosimy o pomoc w zachęcaniu twórców, zwłaszcza młodych, szczególnie uczniów i studentów, do udziału w kolejnym Festiwalu. Formularz Zgłoszeń, który należy przesyłać drogą elektroniczną znajduje się na stronach internetowych www.festiwalniepokalanow.pl oraz www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow. Prace (5 płyt DVD; lub CD) należy nadsyłać na adres Biuro Festiwalu Niepokalanów 2009. W internecie pod adresem http://pl.voutube.com/festiwalniepokalanow>>> umieszczane są zwiastuny filmów festiwalowych oraz umieszczane będą krótkie filmiki internetowe (również z telefonów komórkowych) i programy multimedialne, które będzie można jeszcze zgłaszać do 15 marca 2009 r. Nadesłano już filmy z Białorusi, Chorwacji, Indii, Indonezji, Kanady, Węgier, Włoch i Polski.

Bylibyśmy wdzięczni za promocję Festiwalu jak też wsparcie zarówno przed Festiwalem, jak i w trakcie jego trwania w dniach 15-17 maja 2009 roku. Podczas Festiwalu odbędzie się również Konferencja pod hasłem „Szukać prawdy by się nią dzielić" na temat przyszłości mediów w świetle tegorocznego orędzia Benedykta XVI na dzień środków społecznego przekazu oraz nauczania św. Maksymiliana Marii Kolbego i Papieża Jana Pawła II. Pragnęlibyśmy także, by owoce Festiwalu były szerzej wykorzystane oprzez wydawanie zgłoszonych na Festiwal dzieł na płytach DVD czy CD, a także – były prezentowane podczas połączonych z dyskusjami pokazów pofestiwalowych. Serdecznie zapraszamy! Z prośbą o błogosławieństwo

Danuta Stachyra
prezes KSF

Zygmunt Gutowski
wiceprezes KSF

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
ul Barska 2, 02-315 Warszawa
tel/fax 22-823-44-89, 389-36-09, 602-126-206, 604-455-824
e-mail:
ksf@festiwalniepokalanow.pl; skype: ksfniepokalanow
www.festiwalniepokalanow.pl; www.warszawa.mazowsze.pl/nlepokalanow
Konto: 53 1240 6218 1111 0000 4616 2265

Dod. Ks. Wojciech Lipka 20.01.2009 o 22.03