Diecezja Warszawsko-Praska
Druga Stacja Eucharystyczna
Parafia Św. Antoniego w Mińsku Maz., 9 stycznia

Czcigodny Księże Proboszczu!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w Święto Chrztu Pańskiego - 9 stycznia 2005 r. w parafii Św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się druga stacja w ramach diecezjalnych obchodów Roku Eucharystycznego. Tego dnia na Mszę Świętą o godz. 12.30 zapraszamy w sposób szczególny rodziców i dzieci ze wszystkich parafii naszej Diecezji (lub przynajmniej ich delegacje) przygotowujących się do Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Eucharystii stacyjnej będzie przewodniczył Ordynariusz Diecezji – Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głodź. Do koncelebry zapraszamy wszystkich przybyłych na uroczystość kapłanów. W czasie Mszy Świętej dzieci z klas drugich będą miały oddzielną liturgię słowa, z homilią dostosowaną do ich wieku. Dlatego też dorośli zgromadzą się na Eucharystię w górnym, a dzieci w dolnym kościele. W czasie przygotowania darów ofiarnych obie grupy wiernych połączą się we wspólnej modlitwie – dzieci wraz z prowadzącym dla nich liturgię słowa kapłanem przejdą w procesji do górnego kościoła. Wcześniej natomiast służba porządkowa wskaże wszystkim przybyłym na uroczystość miejsca parkingowe przygotowane dla różnych pojazdów: zarówno dla autokarów, jak też samochodów osobowych.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji w parafii Księdza Proboszcza zainteresowanym grupom wiernych.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2004 r.


Ks. dr Marek Sędek
Referent Wydziału
Duszpasterstwa
Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej

Dod. Ks. Wojciech Lipka 4.01.2005 o 22.54