Diecezja Warszawsko-Praska
Internetowe szkolenie GOPR
Kurs „W górach bezpiecznie”

Szkolenie jest częścią profilaktycznego programu edukacyjnego GOPR (Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) i jest przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Opisywane szkolenie jest pierwszą taką inicjatywą w Polsce, które wykorzystując komputer podłączony do internetu i jego dostępność, ma za zadanie obniżyć ilość oraz skalę wypadków w górach, poprzez działanie profilaktyczne. Udzielona pomoc przyczyni się bezpośrednio do poprawy stanu bezpieczeństwa w górach, jak również skutecznie przygotuje młodzież do radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń również na co dzień.

Szkolenie GOPR zostało uznane jako „Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, edukacji prozdrowotnej, na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej” (numer zalecenia MENiS 1693/2004). Ponadto jest polecane przez MENiS na strome: www.menis.gov.pl/sport/sport_powszechny/list_giersz.php.

Szkolenie GOPR jest dostępne pod adresem www.gopr.com.pl i zostało uruchomione z końcem maja br., od tego czasu zarejestrowało się w nim 14.686 użytkowników, a powinno zdecydowanie więcej. Niestety władze świeckie (MENiS, kuratoria) nie są w stanie skutecznie doprowadzić do poinformowania szkól o fakcie uruchomienia szkolenia. My z kolei finansując stworzenie szkolenia oraz jego utrzymanie wyłącznie ze środków finansowych pochodzących od sponsorów nie jesteśmy w stanie opłacić kampanii informacyjnej w mediach. Zwracam się z prośbą o skuteczną pomoc. Wierzę, że wykorzystanie potencjału, dobrej woli, oraz świadomości możliwości uratowania wielu istnień jest bliska wszystkim kapłanom i katechetom, dlatego zechcą oni włączyć się w akcję propagowania idei szkolenia wśród młodzieży.

Jednocześnie pragnę potwierdzić, iż osobą odpowiedzialną za stworzenie, prowadzenie i Public Relations szkolenia „W górach bezpiecznie” w moim imieniu jest Piotr Kapłon z firmy eSynergia piotr.kaplon@esynergia.pl tel: 0-695-665-561.

Szczęść Boże
Jacek Dębicki
Naczelnik GOPR

Dod. Ks. Wojciech Lipka 4.01.2005 o 22.44, akt. 30.07.2018 o 13.41