Diecezja Warszawsko-Praska
Nieustająca adoracja Ruchu Światlo-Życie
- w oktawie Bożego Narodzenia

Obecność Jezusa w tabernakulum powinna stanowić biegun przyciągający coraz większą liczbę dusz w Nim zakochanych, które potrafią pozostawać przy Nim długi czas, wsłuchiwać się w Jego głos i niemalże słyszeć bicie Jego serca (Mane nobisum Domine nr 18).

W związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Rokiem Eucharystii odpowiadając na Jego apel członkowie Ruchu Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej podejmują niezwykłą inicjatywę – nieustającą adorację Najświętszego Sakramentu w Oktawie Bożego Narodzenia. Będzie ona miała miejsce w Domu Słowa Bożego przy ul. Grochowskiej w Warszawie. W dzień członkowie Ruchu będą obecni przy Nowonarodzonym w Najświętszym Sakramencie, czuwając w godzinnych – indywidualnych modlitwach, w nocy zaś – poszczególne grupy przygotowują całonocne adoracje skupiające ludzi z ich wspólnot. Jedno z takich czuwań nocnych będzie w Sylwestra. Od kilku lat różne osoby pytały, czy nie może być gdzieś takiego Sylwestra – tylko modlitewnego. Teraz jest ku temu okazja. Chętni oazowicze będą przeżywać tę noc bez żadnych uroczystych kolacji ani tańców, a tylko wobec Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Współczesny świat mocno spłyca i trywializuje czas Bożego Narodzenia. Alternatywą dla tych światowych trendów będzie adoracja i skupienie się młodzieży i rodzin oazowych na Najważniejszym Gościu. Rodziny wiedzą jak trudne jest czuwanie w nocy przy Niemowlęciu i jak trzeba wtedy dzielić się obowiązkami. Oazowicze chcą przez ten czas modlitwy pochylić się nad Tajemnicą Wcielonego Boga i przypomnieć sobie i innym jak bardzo zostaliśmy obdarowani obecnością Emmanuela – „Boga z nami”.

Warszawsko-praski Dom Słowa Bożego w sposób szczególny stanie się w tym roku oazowym „Beth-lehem” – „Domem chleba”, w którym odnajdziemy cichą radość przepełniającą nasze serca na widok tak wielkiej Miłości! Od strony diecezjalnej wspólnoty oazowej będzie ważne również to, że jednoczy się ona w modlitwie przy Jezusie w Eucharystii. Można będzie idąc do pracy i wracając stamtąd „zajrzeć” do naszego „Beth-lehem” lub będąc gdzieś indziej pamiętać, że w tym momencie przed Osobą Syna Bożego ktoś z naszej oazowej rodziny modli się za nas.

Ta inicjatywa Ruchu Światło-Życie jest w ten sposób niejako wpisana w obchody Roku Eucharystii w Diecezji Warszawsko – Praskiej. Oazowicze proponują innym ruchom by podobne czuwania (także zorganizowane dla wszystkich parafian) przygotowane przez poszczególne grupy odbyły się w tym roku w różnych rejonach, czy dekanatach diecezji w czasie siedmiu dni oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego.

Dod. Anna Wojtas 26.12.2004 o 21.50